خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت

مشاوره حقوقی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت-دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت

مشاوره حقوقی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت
حوزه نیابت از شهرستان۹۵+۹۵+۵۹۸۴۹۸۱

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی و مراجعین محترم به وب سایت گروه وکلای آنی وکیل:

مشاوره حقوقی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت : در این نوشتار وکیل متخصص پرونده های حوزه دادسرای ناحیه ۲۳ تهران موسوم به دادسرای نیابت به تشریح این دادسرا و حیطه وظایف آن میپردازد:

ماده ۱۶. ناحیه‌ی ۲۳ دادسرا (ویژه نیابت) انجام نیابت‌های قضایی وارده به دادسرای تهران در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم را بر عهده دارد؛ به‌استثنای نیابت‌های قضایی مرتبط با وظایف نواحی ۲۷ (امور جنایی ویژه قتل)، ۲۸ (کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه)؛ ۲۹ (اطفال و نوجوانان و ۳۳ (شهید مقدس) که حسب مورد در دادسرای تخصصی مربوط صورت می‌گیرددادسرای ناحیه ۲۳ نیابت

گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم کیفری -اقتصادی-کلاهبرداری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ سید سجاد میرکاظمی وکیل متخصص جرایم مختلف اقتصادی ،کیفری یا جزایی- ملکی و ثبتی و خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

حوزه نیابت از شهرستان

ابتدا به این نکته میپردازیم که :مفهوم نیابت قضایی دقیقا چیست؟

-هنگامی  که رسیدگی قضایی از مواردی که تحقیقات و شواهد و گواهان یا معاینه محلی و یا بررسی ادله- و شواهد و شاهدان و گواهان خارج از مقر- دادگاه رسیدگی باشد، دادگاه آن محل مباشرت می‌کند تا این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در محل دیگر نیابت داده شود- تا بر حسب مورد از اقدامات لازم در زمینه آن پرونده صورت بگیرد-.

صورت مجلس- به دادگاه نیابت دهنده ارسال می‌شود و این اقدامات در صورتی معتبر می‌باشد که دادگاه معتبر باشد. از تاسیسات حقوقی نیابت قضایی می‌باشد- که امکان به دست آوردن دلیل و بررسی آن توسط مراجع قضایی از جمله دادسرای ناحیه شماره ۲۳ را فراهم می‌کند. روند رسیدگی را آسان و امکان رسیدن به حق را برای دادگاه رسیدگی ‌کننده فراهم می‌کند.

وکیل دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت بر اساس  ماده ۱۰  دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

ماده ۱۰. پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت یا احاله به دادسرای تهران واصل می‌شود، توسط یکی از معاونین دادستان با رعایت مفاد این دستورالعمل به ناحیه مربوطه ارجاع می‌گردد. در این صورت ناحیه مکلف به رسیدگی می‌باشد. درصورتی‌که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضایی تهران باشد؛ و همچنین درصورتی‌که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده، لیکن مکان ارتکاب آن در نواحی دادسرای تهران مشخص نباشد، صرف‌نظر از محل اقامت شاکی یا متهم، توسط یکی از معاونین قضایی دادستان جهت رسیدگی به ناحیه‌ی ۱۲ دادسرا (امام خمینی ره) ارسال می‌شود. کشف بعدی محل ارتکاب بزه، موجبی برای ارسال پرونده به ناحیه دیگر نخواهد بود. پرونده‌های مرتبط با نواحی تخصصی دادسرا به طور مستقیم به ناحیه مربوط ارسال می‌گردد..

….—شایان ذکر است مسئولان قضایی امکان دسترسی به دلایلی را که درباره تحقیقات دعوا یا شکایات اقامه شده را برای دادگاه رسیدگی می‌کند. در شرایطی که به دور از مقر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، فراهم می‌کند. انواع نیابت قضایی، انواع مختلفی دارد.

از جمله :

۱-نیابت قضایی داخلی،

۲-نیابت قضایی بین المللی،

۳- نیابت قضایی بین المللی شامل تقاضایی می‌باشد که مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشوری بین‌الملل و یا کشورهای خارجی درخواست می‌کند. معمولاً با مشکلات قانونی و یا عملی روبرو می‌باشد.

مفید ذکر است :دادن نیابت قضایی خارج از کشور به صورتی است که میان دو کشور تعاون قضایی  یا معامله متقابل وجود دارد و دادگاه خارجی تحقیقاتی را که در زمینه مسئله و جرم به وجود آمده، انجام می‌دهد. در صورتی که مورد اعتماد و تایید دادگاه رسیدگی ‌کننده باشد؛ قابل استناد و بررسی می‌باشد. دادگاه ایران زمانی که به شرط معامله متقابل که نیابتی می‌باشد؛ از جانب طرف دادگاه کشور دیگر در مورد تحقیقات قضایی مسئول و متعهد می‌شود. این تحقیقات را نباید با موازین شرعی و دین اسلام و از جمله نظم عمومی اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد.(قانون اجرای احکام مدنی).

همچنبن —در صورتی که قوانین در این زمینه باشد؛ بر اساس مقررات و مواد ۲۹۱ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی اثبات می‌شود و به طور کلی شامل مواردی می‌شود که از جمله آن‌که انجام موضوع نیابت از نظر دادگاه ایران باشد یا دیگر دادگاه‌های خارج از کشور باید وابسته به عوامل متقابل باشد؛ انجام موضوعاتی که نیابتی می‌باشد و در دادگاه ایران بررسی می‌شود. در حالی که دادگاه‌های کشورهای خارجی از ایرانی درخواست را داشته‌اند؛ باید بر اساس قوانین ایران انجام شود مگر در صورتی که دادگاه خارج از کشور ترتیب دهد و قوانین و چارچوب خاصی را معین کرده باشد؛ در این حالت به دلیل وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد، این موارد در دادگاه ایران ترتیب اثر داده می‌شود.

در صورتی که قوانین و چارچوب‌هایی که دادگاه خارج از کشور مشخص کرده باشد، فاقد اعتبار باشد؛ دادگاه ایران این درخواست را قبول نمی‌کند.

آیا میدانیدوکیل دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت:بر اساس مقررات مواد ۳۹۲ تا ۳۹۴ آیین دادرسی مدنی که بر مقررات مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۹۶۸و۹۷۱و۹۷۲و۹۷۳و۹۷۴و۹۷۵ هدف از نیابت قضایی چه می‌باشد؟

تدوین مقررات قانونی که در نیابت قضایی انجام می‌شود، به صورت مقررات شکلی و در چارچوب مقررات و مسائل جزایی و مدنی و کیفری انجام می‌شود و از وقفه احتمالی در روند رسیدگی پرونده جلوگیری می‌شود. هر کدام از مراجع قضایی از نظر صلاحیت محدود به یک حوزه می‌باشد اما رسیدگی را نمی‌توان فقط محدود به آن حوزه و دادسرا داشت. چرا که گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی می‌باشد اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری فراهم می‌شود. اساس آن در خارج از مرزهای کشور نیابت قضایی برای رفع چنین مشکلاتی می‌باشد.

صدور حکم نیابت قضایی بر اساس مقررات ۱۹ و ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی در صورتی که قرار نیابت قضایی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوا بستگی به اثبات ادعا دارد و رسیدگی به آن پرونده در صلاحیت دادگاه دیگری می‌باشد.

اگر نیابت قضایی به صلاحیت قضایی باشد، به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نمی‌شود؛ بلکه هر گاه مرجعی که امکان مورد نیابت برای او فراهم باشد، به درخواست دادگاه نیابت مکلف می‌شود که مفاد قرارداد را نیابتی اجرا کند. در موضوع نیابت قضایی مدنظر نیست که دعوا با شکایت اولیه که مطرح شده، بخشی از رسیدگی و تحقیقات را به دادگاه دیگر که امکان عملی شدن آن را ندارد، بخشیده شود.

 

در صورت رسیدگی به دعوا، پرونده موقتاً متوقف و از پیگیری و رسیدگی به پرونده منع نمی‌شود. در این رابطه قضایی، با توجه به آن که دعوا متوقف نمی‌شود؛ باعث تداوم و پیگیری مسئله مطرح شده می‌باشد. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی و مانع توقف پرونده و اقدامات مورد نظر توسط مرجع ارجاع کننده نیابتی می‌باشد که دقیقا توسط مرجع مجری نیابتی انجام می‌شود.

دادسرای ناحیه شماره ۲۳ صلاحیت رسیدگی به امور نیابتی را دارد. در صورتی که دادگاه محل صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد، دادسرای شماره ۲۳ واقع در خیابان خیام صلاحیت رسیدگی به امور نیابتی را دارد. پیگیری پرونده‌های نیابتی و پرونده‌هایی که به دادگاه محل وقوع جرم ارجاع داده می‌شود، نیازمندی به وکیل با تجربه و خبره می‌باشید که نیازمند به یک وکیل امور نیابتی می‌باشید. مجتمع وکلای ما دارای بهترین وکلا در زمینه امور نیابتی می‌باشد. شما می‌توانید جهت اطلاعات بیشتر با شماره‌های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید تا با روند وکلا و شرایط کاری آنان آشنا شوید.مشاوره حقوقی دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از وکلای گروه وکلای آنی وکیل  کمک بگیرید. وکلای مجموعه تهران و سایر وکلایی که از شهرستان ها با ما همکاری میکنند  آماده‌ی خدمت رسانی به شما مراجعین محترم و  عزیز می‌باشند. جلب رضایت شما ارباب رجوع  گرامی، هدف وکلای صاحب تجربه و متخصص  این مجموعه است؛ پس با اطمینان خاطر پرونده‌های خود را در این زمینه به گروه وکلای آنی  وکیل بسپارید و با شماره‌های موجود ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ در سایت تماس بگیرید.

گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم کیفری -اقتصادی-کلاهبرداری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)