خدمات حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران

با سلام و احترام خدمت سروران ارجمنددر این نوشتار  میخواهیم در مورد جرم جعل و وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران صحبت کنیم.

سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری :همین حالا تماس بگیرید.۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران کیست:

شخصی است مسلط به قوانین مختلف کیفری و جزایی در حوزه جعل اسناد رسمی و عادی که شگردهای مختلف جاعلین و.. را میشناسد با علم بر رویه قضایی بهترین دفاع را جهت دفاع از عدالت و حقوق موکل که میتواند حسب مورد شاکی یا متهم باشد نماید.وی با علم بر عناصر جعل در کارشناسی های ارجاعی شرکت مینماید.

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران اذعان میدارد:

جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)مصوب ۱۳۷۵ به ضرر دیگری به قصد جایگزین نمودن آن به عنوان اصل میباشد.

بر اساس قانون :جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران در ادامه در مورد مصادیق جعل بیان میدارد:

 • ساختن نوشته یا سند
 • ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
 • خراشیدن یا تراشیدن(خراشیدن بخشی از حرف یا کلمه و تراشیدن کلمه یا کل عدد محو میشود.
 • قلم بردن بخشی از سند یا نوشته را حتی ناخوانا کرده یا روی آن خط بکشد.
 • الحاق
 • محو یا اثبات یا سیاه کردن
 • تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
 • الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
 • بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن

وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران در ادامه در مورد عنصر مادی جعل توضیحاتی میدهد .

جعل به دو قسمت مادی و مفادی تقسیم میگردد.

جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و…خدشه یا تغییری وارد شود و جعل مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند نوشته و نظایر آن حقیقت آن ها تحریف شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه ای دیگر در آن منعکس شود .

الف رفتار فیزیکی در جعل مادی

 • جعل مهر امضا و فرمان یا دستخط مقامات دولتی
 • جعل مهر منگنه یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یاادارات دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی.یا نهاد عمومی غیر دولتی یا شرکت ها یاتجارت خانه های دولتی

ماده ۵۲۸:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 • احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
 • اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا ا–سناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

ماده ۵۲۹:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماد ه ۵۲۶ :

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

 • جعل مدرک تحصیلی

ماده ۵۲۷:

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی‌باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. وکیل پایه یک دادگستری جعل شمال  تهران-مشاوره حقوقی جعل شمال تهران سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

 • جعل اسناد و نوشته های غیر رسمی

ماده ۵۳۶:

[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ و جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 • جعل در اسناد و نوشته های رسمی

ماده ۵۳۲:

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳:

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۸-عکس برداری از اوراق هویت و مدارک دولتی یا عمومی

ماده ۵۳۷:

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌ کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا‌ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۹-جعل گواهی پزشک

ماده ۵۳۸ :

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۱۰-صدور گواهی نامه خلاف واقع

ماده ۵۳۹ :

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.

۱۱-صدور تصدیق خلاف واقع

ماده ۵۴۰:

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۱۲-شرکت در آزمون به جای دیگیری یا شرکت دادن دیگری به جای خود:

ماده ۵۴۱:

[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این ماده ماهیتا جعل نیست لکن به دلیل حیله و تقلبی که وجود دارد قانونگذار آن را در فصل راجع به جعل آورده است.

سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ وکیل پایه یک دادگستری متخصص کیفری وکالت در دعاوی جعل اسناد عادی و رسمی و دولتی-جرایم اقتصادی و…

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)