خدمات حقوقی

اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک

اگر ملکی بصورت رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده باشد،دارای سند رسمی نمیباشدو در زمان وقوع اختلاف در مورد مالکیت شخصی که آن را خریده و مورد معامله قرارداده نیاز است دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت ملک در دادگستری مطرح نماید.

طرفین دعوای اثبات مالکیت ملک

در دعوای اثبات مالکیت ملک،خواهان شخصی است که مدعی مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را طی مبایع نامه عادی یا قراردادشفاهی به خواهان فروخته است و اگر خریدار و فروشنده قبلی نیز باشد باید تمام را طرف دعوی قرارداد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت ملک

وفق ماده 12  قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال غیر منقول  اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه محلی که ملک واقع شده رسیدگی میشود.و سایر حقوق راجع به آن درداگاهی اقامت میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه در آن حوزه مقیم نباشد.همچنین باید اعلام نمود که رای دادگاه مبنی بر اثبا ماکیت اعلامی بوده و درخواست صدور اجراییه نیست و پس از قطعیت حکم،خواهان به عنوان محکوم له میتواند از امتیازات رای بهره ببرد.

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع‎ ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: در خصوص عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند او‌ل ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با و‌جود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله او‌ل در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رأی طبق قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

دلایل اثبات مالکیت

 • ۱ – سند مهمترین دلیل اثبات ملکیت، سند است. …
 • ۲ – شاهد با وجود اینکه سند، مهمترین دلیل اثبات مالکیت است، از ارزش اثباتی شاهد نباید غافل شد. …
 • ۳ – تصرف اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. …
 • ۴ – سوگند …
 • ۱ – وجود قرارداد کتبی یا شفاهی …
 • ۲ – اثبات اعتبار قرارداد
 • +خواسته الزام به تنظیم  سند در اثبات مالکیت زمین

  وقتی که در دعوای اثبات مالکیت زمین فردی که با داشتن سند عادی در صدد اثبات مالکیت زمین خود است شروطی که که بایست پیش روگیری کند مطرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت ملک وجود دارد به به خاص در وقتی که شخص دارنده سند عادی در مقابل شخص دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت ملک خود را دارد برای اینکه در اینگونه مواقعی دادسرا ها به اتکا بند 7 ماده 84 ضابطه آیین دادرسی مدنی این دعوای اثبات مالکیت زمین را رد می کنند بخاطر اعتقاد بر این که دعوای بر فرض ثبوت توانایی اثر قانونی نیست.

  ++آیا سند اصلاحات اراضی دلیلی برای اثبات مالکیت ملک است؟

  اگر شخص سند رسمی برای اثبات مالکیت زمین خود نداشته باشد اما در فرم داشتن سند اصلاحات اراضی به فرم قانونی مالک و صاحب آن ملک وجود دارد و نیازی به درخواست دعوای اثبات مالکیت ملک نیست. ولی شخص بایست نسبت به دریافت سند رسمی برای ملک خود عمل کند و این مسئله نباید به تعویق بیافتد زیرا اصلا سند و مدرکی به اندازه سند رسمی و قانونی که در ادره ثبت اسناد به ثبت رسیده وجه قانونی ندارد.

  +++اثبات مالکیت ملک بدون داشتن سند

  در صورتی که فردی برای ملک خود سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد قانون و مقرراتی برای اثبات مالکیت ملک وجود دارد که مانع از بین رفتن حقوق وی می شود که نیازمند داشتن وکیل با خبرت برای مطرح دعوی در این مسئله است.

  در مواردی که مالکیت زمین یا ملک به فرم وکالتی به شخص واگذار شود و نتواند نمایندگی خود را بر آن زمین با ملک اثبات کند، طرف دیگر دعاوی می تواند عمل به توقیف ملک وکالتی کند.

  سخن پایانی و نتیجه گیری

  شما برای اثبات مالیکت ملک نیاز دارید با مشاوران تخصصی ملکی صحبت داشته باشید که بدلیل تجربه بالایی در اثبات مالکیت دارند می توانند براحتی و در کمترین زمان کار و مشکل شما را حل کنند.

  گروه  وکلای آنی وکیل با توجه به سابقه چندین سساله در حوزه وکالت می توانند پرونده شما را پیش ببرند و بهترین راه داشتن یک مشاوره حقوقی حضوری با وکلای مجرب می باشد.

  اثبات مالکیت ملک-سید سجاد میرکاظمی وکیل متخصص گروه وکلای آنی وکیل 09122274983 مجرب در دعاوی ملکی مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و…

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)