ویدئو های آموزشیمقالات حقوقی

حق حبس زوجه چیست؟

توضیح ساده حق حبس زن (عدم تمکین) این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند.

حق حبس زوجه چیست؟

حق حبس -وکیل ازدواج و طلاق سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری همین الان از طریق لینک با ما در ارتباط باشید.

حق حبس زوجه چیست؟

وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟
حسن معاشرت زندگی در محل مد نظر شوهر در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر مفهوم حق حبس در حقوق عبارت است از حق خودداری یکی از طرفین عقد از اجرای تعهد تا اجرای تعهد توسط طرف دیگر. حق حبس در اصطلاح حقوقی، اصولاً در عقود معاوضی وجود دارد. در عقود معاوضی به دلیل رابطه متقابل
عوضین و پیوستگی آنها، هر یک از متعاقدین حق دارد تا زمانی که طرف مقابل به موضوع تعهد خود عمل نکرده از انجام موضوع تعهد خود امتناع کند. قانون مدنی
نیز به وجود حق حبس در برخی عقود اشاره کرده است، از جمله در عقد بیع ) ماده ۳۷۷ق.م( بایع حق دارد تا ادای ثمن از سوی مشتری، از تسلیم مبیع امتناع کند . از
جمله مواردی که در قانون مدنی، حق حبس صریحاً مقرر گردیده است حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵قانون مدنی می باشد . این ماده اشعار می دارد:» زن می تواند
تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط به این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

حق حبس -وکیل ازدواج و طلاق سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری همین الان از طریق لینک با ما در ارتباط باشید«
مشهور فقهای امامیه حق حبس در نکاح را پذیرفته اند.
۱به نظر آنان عقد نکاح در صورت ذکر مهر، نوعی معاوضه است و احکام معاوضات در آن جاری خواهد
بود و در نتیجه برای زوجین به طور متقابل حق حبس و امتناع از تمکین قائل
شدهاند. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقها حق حبس در نکاح را نپذیرفته اند
وحق امتناع برای زوجین را نفی کرده اند. به نظر این عده، هیچ ارتباطی بین این دو تکلیف نیست و هیچ کدام از زوجین حق ندارد به این بهانه که طرف مقابل به
تکلیف عمل نکرده، از عمل به وظیفه خودداری کنند.
۱از معاصران آیت االله مکارم شیرازی نیز در مباحث درس خارج فقه خود، در ادله قول مشهور تردید کرده
است.

حق حبس -وکیل ازدواج و طلاق سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری همین الان از طریق لینک با ما در ارتباط باشید

. ۲-۲مفهوم تمکین
تمکین مصدر باب تفعیل به معنای » به کسی توانایی دادن که به امر یا چیزی دست یابد، قبول کردن و پذیرفتن، فرمان کسی را پذیرفتن « می باشد. ۳برخی
تمکین را به معنای تن در دادن می دانند.
۴تمکین در اصطلاح حقوق بر دو قسم است :تمکین خاص و تمکین عام قانون مدنی در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، مواردی از تمکین عام زوجین و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است . به طور کلی تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور زناشویی، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند، وفاداری،میباشد.

حق حبس زوجه چیست؟

حق حبس -وکیل ازدواج و طلاق سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری همین الان از طریق لینک با ما در ارتباط باشید

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)