خدمات حقوقیمقالات حقوقی

صورت مجلس تفکیکی

در این مقاله میخوانید

صورت مجلس تفکیکی-گروه وکلای آنی وکیل ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

با سلام خدمت دوستان گرامی+++۵۳۲۵۱۲۵++++

میرکاظمی هستم وکیل پایه یک دادگستری وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی   ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ …. در امور ملکی و رویه های محاکم.

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.

امروز میخواهیم پیرامون دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی صحبت کنیم .

وکیل پایه یک دادگستری وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی  در این حوزه اذعان مینماید :پس از آن که کار ساخت و ساز یک ساختمان به اتمام رسید و نیز پس از صدور گواهی پایان کار، مالک رسمی ساختمان یا سازنده برای گرفتن سند تفکیکی هر واحد، میبایست حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و نیزبخش های مشترک ساختمان مشخص و معلوم شود تا اداره ثبت اسناد بتواند بر پایه  آنها سند تفکیکی صادر کند.

وکیل پایه یک دادگستری وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی در این حوزه اذعان مینماید:

همه ی این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی قید می گردد که این مقدمه ای برای اخذ سند تفکیکی به شمار می رود.

در جایی که فروشنده ساختمان تازه ساخت ، به هر جهت از گرفتن صورت مجلس تفکیکی، و به طور صریح سند تفکیکی خودداری مینماید ، خریدار ملک می تواند بر اساس مبایعه نامه تنظیم شده فی مابین، او را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید.

در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم به همین طریق است در تمام این مباحث سازنده یا پیش فروشنده بر اساس تعهد خود در مبایعه نامه، متعهد و ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی خواهند.

وکیل پایه یک دادگستری وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی:

***در وهله ی اول اخذ صورت مجلس تفکیکی از وظایف مالک رسمی ساختمان است؛ اما گاهی در مواردی امکان دارد شخص دیگری در متن قرارداد (مبایعه نامه، مشارکت در ساخت و …) که با خواهان منعقد کرده است،ملزم و متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده است.

+در این موارد میتوان هم مالک و هم متعهد را طرف دعوی قرار داد . در این دعوا هر کسی که از صدور صورت مجلس تفکیکی منتفع میگردد می تواند دعوا را مطرح نماید.

خوانده اصلی این دعوا، مالک و یا مالکین رسمی ساختمان هستند و شخصی که محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود، مالک رسمی است، نه کسی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس داده دعاوی که در خصوص اموال غیر منقول مطرح میگردند در دادگاهی رسیدگی میشوند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است .

**پس از جلسه رسیدگی دادگاه و صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت خوانده، خواهان (محکوم له) می تواند طی درخواستی، تقاضای اجرای حکم صادر شده را بنماید و پس از صدور اجراییه، به خوانده (محکوم علیه) ابلاغ می شود که نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید.

اگر بی توجهی خوانده به دستور قضائی، خواهان می تواند با هزینه خودش، صورت مجلس تفکیکی را اخذ نماید و سپس هزینه های مرتبط به علاوه ی خسارت ناشی از تاخیر انجام گرفته، را از خوانده مطالبه کند.

++صورت مجلس تفکیکی،  فقط و فقط در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند. بر این اساس املاکی که قابلیت افراز ندارند ، عملا امکان صدور  آن برای آنها وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع میباشد.

***

تنها حدود چهارگانه ی هر یک از قسمت های مختصی و اشتراکی ساختمان و مساحت و نمره ی آنها ذکر میشود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمیشود .

برای صدور، گرفتن پایان کار ساختمان از شهرداری در اولویت قرار دارد . بنابراین اگر ملک مورد نظر پایان کار نداشته باشد ، خواهان باید در دادخواست خود ، الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا در مرحله ی اجرا با مشکل مواجه نشود.

صورت مجلس تفکیکی پیش نیازی جهت اخذ تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال میباشد. از این روی عمدتا ضمن تقدیم دادخواست ، الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح میشود.

جهت صدور صورت مجلس تفکیکی ، باید ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری مبنی بر اخذ تاییدیه ی شهرداری نیز در نظر گرفته شود و با رعایت مفاد آن اقدامات تکمیلی انجام شود.

**برای جداسازی و صدور صورت مجلس تفکیکی اراضی ی که از حریم شهرها خارج شده اند باید آیین نامه ی استفاده از اراضی ، ساخت و احداث ابنبه و تاسیسات در خارج از حریم و محدوده ی شهرها و روستاها ، مصوب ۹۱/۲/۱۰، رعایت شود. در غیر این حالت، امکان تفکیک و الزام اشخاص به اخذ صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد.

-+در هنگام تفکیک املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک، تفکیک بر اساس دستورالعمل تفکیک آپاترتمان ها انجام می پذیرد.

مستندات قانونی

مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و قانون مدنی و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی;  و قانون اصلاح ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداری  و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری;مصوب ۱۳۶۶ و ماده ی ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک; و مواد ۳ و ۴ و ۷ و ۸ آیین نامه ی استفاده از اراضی;احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده ی روستاها میباشند; که جهت مطالعه متن مواد قانونی توصیه میشود; به کتب قانونی مراجعه شود.

بند ۳۸۲ بخش نامه های ثبتی

در مواردی که مالک اعیان های ثبت شده بر اساس ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه; تقاضای تفکیک می کنند و عرصه متعلق به دیگری است;همان طور که در ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه ی قانون ثبت; قید شده است.در موقع خرید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین احضار شود.لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه;مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار شود.

رویه و نظرات قضایی

رای شماره ی ۱۵۳۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بازداشت ملک;مانع صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مطروحه; از سوی متعهد له نیست.

رای شماره ۱۴۶۱ مورخ ۹۱/۱۰/۹ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

چنانچه در خصوص ملکی; پایان کار صادر نشده باشد و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نشده باشد;چون صدور سند رسمی ، مستلزم دو مقدمه ی فوق است;دعوی الزام به تنظیم سند رسمی;بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور;قابلیت استماع ندارد.

رای شماره  ۱۲۱ مورخ ۸۵/۲/۶ شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران; دادگاه به علت عدم تفکیک آپارتمان های احداثی; در پلاک موصوف دادنامه ی تجدید نظر خواسته مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی;انتقال مورد معامله را نقض می کند.و به لحاظ قابل استماع نبودن دعوی به تفکیک طرح شده قبل از تفکیک; قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد.

نظریه ی شماره ۷/۹۲/۲۰۱۰ – ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

با توجه به اینکه حکم الزام به تنظیم سندرسمی یک آپارتمان از یک مجموعه;منوط به این است; که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد.بنابراین چنانچه خواسته ی خواهان;الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد;دادگاه باید بر اساس خواسته ی خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رای کند.

وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی  و مراحل آن سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ملکی مسلط به قوانین و مقررات حوزه املاک ..بانک و

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)