فسخ عقد گروه وکلای آنی وکیل ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

فسخ عقد

سلام خدمت دوستان گرامی

سید سجادمیرکاظمی هستم وکیل دعاوی فسخ قرارداد، عقد، معامله ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ …. وکیل متخصص دعاوی فسخ قرارداد، عقد، معامله

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.

  وکیل فسخ عقد-مشاوره حقوقی فسخ عقدشخصی است مسلط به قوانین و مقررات حوزه قرارداد،املاک و سایر وسایل منقول

  وکیل فسخ قراردادشهریار ،مشاوره حقوقی فسخ عقدشهریاربا احاطه بر قوانین عام و خاص و تجربه های کاری خویش در حوزه حقوق خصوصی و تجارت و آیین نامه ها و بخش نامه ها تنظیم و بررسی قراردادهای مختلف ملکی-تجاری و…تفاهم نامه ها و…و همچنین با علم و اطلاع از رویه محاکم مختلف و آرا صادر شده در این حوزه با بهترین زاویه به پرونده نگاه میکند.

  وکیل فسخ قراردادشهریار ،مشاوره حقوقی فسخ عقدشهریارابتدا به بررسی کاربردی دعاوی فسخ قرارداد، فسخ عقد عقدو نیز فسخ معامله میپردازد .

۱-تعریف حق فسخ :

شایان ذکر است انحلال عقد لازم به سه طریق ممکن است :
۱- فسخ ۲- انفساخ ۳- تفاسخ یا اقاله
**بنابراین فسخ یکی از مهم ترین  طرق انحلال عقداست .

++ حق فسخ به مفهوم اختیار بر هم زدن و منحل نمودن معامله، عقد یا عقدمی باشد. در اصطلاح قانون مدنی از این حق تحت عنوان «خیار» نام برده شده است. به شخصی که این حق برای وی ایجاد گردیده «ذولخیار» یا صاحب خیار گفته می شود.

این حق فسخ یا خیار می تواند به دو صورت «قراردادی» و «قانونی» محقق گردد، که به آن ها خیار فسخ ناشی از قرارداد(خیار قراردادی) و خیار فسخ ناشی از قانون (خیار قانونی) گفته می شود. به عبارتی اگر منشاء تحقق حق فسخ اراده باطنی طرفین در ایجاد شرط در عقدباشد، به آن «خیار قراردادی» و اگر منشاء تحقق حق فسخ اراده قانونگذار باشد، به آن «خیار قانونی» می گوییم.

۲-خیار فسخ ناشی از عقدیا  خیار قراردادی :

  وکیل فسخ قراردادشهریار ،مشاوره حقوقی فسخ عقدشهریاراشاره دارد اگر در عقدلازم به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود، اعم از آنکه شرط فعل باشد یا شرط صفت یا شرط نتیجه، در صورت تخلف متعهد از شرط و تحت شرایطی مشروط له می تواند اقدام به برهم زدن یکطرفه و فسخ عقدنماید. به این اختیار اصطلاحاً «خیار فسخ ناشی از قرارداد» یا «خیار قراردادی» گفته می شود.

***در صورت اراده ذولخیار جهت اعمال و اجرای حق فسخ خویش، نامبرده می بایست ابتدا نسبت به اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ عقدبه وسیله اظهارنامه و یا هر دلیل قابل اثبات دیگری اقدام و متعاقباً جهت تثبیت فسخ انجام شده، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان ((تائید و اعلان فسخ عقدبه جهت اعمال خیار تخلف از شرط)) اقدام نماید.

جهت طرح بهترین دادخواست همین الان با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ تماس بفرمایید.

۳-  وکیل فسخ قرارداد تجریش ،مشاوره حقوقی فسخ عقدتجریش =دعوی تائید فسخ عقدبه جهت اعمال خیار تخلف از شرط :

وفق ماده ۲۳۴ قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است: ۱-شرط صفت  ۲-شرط نتیجه  ۳-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

الف -اگر شرط مندرج در عقدشرط صفت باشد، یعنی شرطی راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله (مبیع) در عقدبیان گردد و در عقدشرط شود، مبیع دارای صفت و ویژگی خاصی باشد، مثل اینکه شخصی بگوید به شرطی این وسیله را از شما می خرم که چرم باشد یا یه شرطی این کیسه گندم را می خرم که ۲۰۰کیلوگرم باشد. در چنین حالتی اگر مبیع فاقد ویژگی مذکور باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود.
ب- در حالتی که شرط مذکور در عقدشرط فعل باشد، یعنی اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص ثالث (خارجی )شرط شود، مثل اینکه شخصی بگوید من دوچرخم را به شما می فروشم به قیمت ۲۰ میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما اتومبیل مرا صافکاری  کنید.حال اگر شخص متعهد به تعهد خود عمل ننماید، شخصی که تعهد به نفع او شده است، ابتدا باید الزام متهد به به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد.

++ در صورتی که متعهد تعهد خویش را انجام نداد، متعهدله می تواند شخصاً یا از طریق شخص ثالث، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد مطالبه و دریافت نماید.

+++در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهدله و یا شخص ثالث نیز نباشد، متعهد له می تواند نسبت به فسخ عقداقدام نماید.

ج -اگر شرط، شرط نتیجه باشد به مفهوم اینکه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع، شرط می گردد، مثل اینکه شخصی بگوید من خودرو خویش را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به شما می‌فروشم به شرطی که طلب شما از خواهرزادم ابراء شود. یعنی دائن (طلبکار)با اختیار از دین خود صرف نظر نماید.

*+*+ در این شرط نیز همانند شرط صفت نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود، زیرا در صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند، به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید، زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است و در نتیجه اثر تخلف از شرط برای مشروط له، فقط حق فسخ معامله اصلی است.

 وکیل فسخ عقد در ذیل به بیان نکات تخصصی میپردازد:

*۱ به خیار تخلف شرط، اصطلاحاً خیار اشتراط نیز گفته می شود.
*۲ اگر تاخیر از پرداخت هریک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد، وصول هریک از اقساطی که موعد آن گذشته باشد توسط فروشنده، می تواند قرینه ای بر اسقاط ضمنی حق فسخ باشد.
*۳  حق فسخ عقدبه دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی، فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هر زمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ عقدنماید. این حق فسخ به ورثه نیز منتقل می گردد.
*۴ اگر بعد از عقدو قبل از اعمال حق فسخ، خریدار ملک تصرفات حقوقی مانند خرید، فروش، رهن یا اجاره انجام دهد، در صورت فسخ عقداین تصرفات معتبر می باشد. مگر اینکه در عقدعدم تصرفات ناقله شرط گردیده باشد.
*۵ بهتر است همزمان با تقدیم دادخواست تائید فسخ عقدبه جهت تحقق خیار شرط، (بسته به تحقق خیار نسبت کدام طرف) ثمن معامله و یا خسارات و یا هردو را نیز مطالبه نمود.

   وکیل فسخ عقد-مشاوره حقوقی فسخ عقدسید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ملکی مسلط به قوانین و مقررات حوزه املاک ..بانک و

 

 


آنی وکیل | ANIVAKIL | وکیل | وکالت | دفتر وکالت | اعسار | تنظیم لایحه | مشاوره | مشاوره آنلاین | مشاوره رایگان | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | بهترین وکیل حقوقی | بهترین وکیل زن | وکیل قتل | وکیل اعدامی | وکیل قوه قضائیه | وکیل پایه یک قوه قضائیه | وکیل پایه دو | کارشناس حقوقی | کارشناس دادگستری | وکیل توقیف اموال | پوتال کانون وکلای دادگستری | آزمون وکالت | استخدام کارآموز وکالت | دکتری وکالت | شماره تلفن وکیل | تماس با وکیل | موبایل وکیل | ارتباط با وکیل | مشاوره حقوقی | مشاور حقوقی حضانت | مشاوره حقوقی رایگان | مشاور حقوقی سفته | مشاوره حقوقی کیفری | مشاوره حقوقی رابطه نامشروع | مشاوره حقوقی وصول مطالبات | مشاور حقوقی آنلاین | مشاوره آنلاین حقوقی | شماره مشاور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان تلفنی | مشاوره حقوقی چک برگشتی | مشاوره حقوقی چک | مشاوره حقوقی اداره کار | مشاوره حقوقی کارگر و کارفرما | مشاوره حقوقی جرایم پزشکی | وکیل خانواده | وکیل نفقه | وکیل طلاق | وکیل اجرت المثل | وکیل مهریه | وکیل روابط نامشروع | طلاق توافقی | بهترین وکیل | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | گرفتن مهریه | مطالبه مهریه | استرداد جهیزیه | حذف نام همسر | اعسار از پرداخت | وکیل کیفری | وکیل جعل | وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران | وکیل فروش مال غیر | وکیل فروش مال مشاع | وکیل سرقت | وکیل جرائم پزشکی | وصول مطالبات | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک و سفته | بهترین وکیل چک | وکیل ملکی | وکیل خلع ید و تخلیه | وکیل تخلیه | وکیل خیانت در امانت | وکیل تقسیم ترکه | الزام به تنظیم سند | وکیل ارث | تصرف ادوانی | وکیل آنلاین | وکیل تلفنی | وکیل آنلاین تلگرام | وکیل آنلاین چت | وکیل آنلاین کرج | وکیل آنلاین خانواده | ثبت شرکت | وکیل ثبت شرکت سهامی خاص | وکیل ثبت شرکت مسئولیت محدود | اخذ کد اقتصادی | اخذ پروانه بهربرداری | وکیل ثبت شرکت سهامی عام | وکیل ثبت شرکت | وکیل آذربایجان شرقی | وکیل آذربایجان غربی | وکیل اردبیل | وکیل اصفهان | وکیل البرز | وکیل ایلام | وکیل بوشهر | وکیل تهران | وکیل چهارمحال و بختیاری | وکیل خراسان جنوبی | وکیل خراسان رضوی | وکیل خراسان شمالی | وکیل خوزستان | وکیل زنجان | وکیل سمنان | وکیل سیستان و بلوچستان | وکیل فارس | وکیل قزوین | وکیل قم | وکیل کردستان | وکیل کرمان | وکیل کرمانشاه | وکیل کهگیلویه وبویراحمد | وکیل گلستان | وکیل گیلان | وکیل لرستان | وکیل مازندران | وکیل مرکزی | وکیل هرمزگان | وکیل همدان | وکیل یزد |

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0