خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی حق انتفاع

مشاوره حقوقی حق انتفاع-ابتدا به تعریف این موضوع در قانون میپردازد:

حق انتفاع در قانون چیست؟

در تعریف حقوق مدنی، به حقی گفته می‌شود که با آن، فرد می‌تواند از یک مالی که برای دیگری است یا مالکیت آن را ندارد، استفاده کند. در این حالت، شخص صاحب مال نمی‌شود و منافع آن نیز متعلق به شخص دیگری است که فرد منتفع تنهامی‌تواند از آن استفاده کند.حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق انتفاع از شقوق مالکیت است.

وکیل حق انتفاع

حق سکنی:

مشاوره حقوقی حق انتفاع  اذعان داشته مالک میتواند حق سکونت در ملک خودر ا برای مدت معین به دیگری واگذار کند که در اصطلاح به آن حق سکنی گفته میشود.

وکیل حق انتفاع اشعار میدارد که دادگاه محل وقوع ملک محل رسیدگی به دعاوی موضوع حق انتفاع است.

حق انتفاع به وسیله عقد و قرارداد برقرار میشود بنابراین در دادخواست اثبات حق انتفاع خواهان باید ثابت کند که بین او و مالک ملک در خصوص واگذاری حق انتفاع از ملک معامله ای صورت گرفته است.

همچنینمشاوره حقوقی حق انتفاع اعلام مینماید در صورتی که برای حق انتفاع مدت معینی نکرده باشد در اصطلاح حبس مطلق است و مالک میتواند هروقت خواست از اعطای حق انتفاع رجوع کند و از انتفاع صاحب حق جلوگیری نماید.

وکیل دعاوی مرتبط با حق انتفاع اذعان مینماید که حکم به اثبات حق انتفاع این فایده را دارد که محکوم له میتواند به واسطه آن دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را مطرح کند.

همچنین خواهان میتواند دعوای اثبات حق انتفاع الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح کند.

تفاوت حق انتفاع و اذن در انتفاع

مشاوره حقوقی حق انتفاع اشاره دارد که بهتر است برای حق انتفاع مدت مشخص نمایید چرا که درصورت تعیین مدت موضوع ماده ماده 42 – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . و در این حالت عقد به صورت لازم در می آید و با رجوع مالک از بین نمیرود .چرا که حق انتفاع با اذن در انتفاع متفاوت بوده چرا که حق انتفاع مدت دار لازم و غیر قابل رجوع است و لکن اذن در انتفاع نوعی توافق جایز و قابل فسخ و رجوع است.

بررسی موادی از قانون مدنی پیرامون حق انتفاع

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است
مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41 – عمری
حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

ماده 42 – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .

ماده 44 – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد .

ماده 46
– حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
ماده 47 – درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است.
بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .

ماده 51 – حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود :

ا ) در صورت انقضاء مدت .

2 ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
1 ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . 2 ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

مشاوره حقوقی حق انتفاع -وکیل حق انتفاع سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 09122274983

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)