وکیل آدم ربایی + مشاوره حقوقی آدم ربایی

وکیل آدم ربایی + مشاوره حقوقی آدم ربایی

وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ghkعتت

در این نگارش میخواهیم در مورد وکیل آدم ربایی صحبت کنیم و تمامی ابعاد آن را برای شما بررسی کنیم و بگوییم چگونه می شود مشاوره حقوقی آدم ربایی داشته باشید.

آدم ربایی در زمره‌ جرایمی قرار دارد که قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه به وکیل آدم ربایی را برای بررسی به آن لازم اعلام نموده است.

به شخصی که توانایی مدیریت و علم و دانش در این موضوع  خاص را داشته باشد و وکیل آدم ربایی بیان می شود و معمولا اینگونه فردی بایست افزون بر تحقیقات گسترده در دایره علوم جزا، حقوق مدنی دانش روانشناسی آسیب های همگانی و…. تبحر لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد.

تفاوتی ندارد به افترا  جرم آدم ربایی زندانی شده باشید و یا خانوادتان یا شخصی از نزدیکان شما مورد آدم ربایی قرار گرفته شده باشد و در هر مدل  برای پیشگیری از تضییع حقوق و یا دادگر ووکیل جهت احقاق حق نیاز دارید تا به وکیل کیفری متخصص مراجعه نمایید.

آدم ربایی چیست  ؟

آدم ربایی یکی از جرم های با اهمیت  در جامعه است که با ربایش آزادی شخص یا اشخاص  همراه بوده و می تواند نظم عمومی جوامع را به شدت نا امن می کند گذشته از اینکه در برخی از موارد با جریحه دار کردن اذهان عمومی جامعه همراه بوده و بسیاری از تبعات فردی واجتماعی را به دنبال دارد. هرچند این جرم به انواع مختلف و بصورت  مکرر در جوامع انسانی اتفاق نمی‌افتد اما اهمیت آن به شیوه ایست که بایست با مصادیق محدود آن اینگونه به نحوی جدی برخورد نمود.

قانون مجازات اسلامی به نحو  دقیق واژه آدم ربایی را مورد عقیده قرار نداده است اما طی یکی از ماده قانونی بیان می کند که:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال اعم از طلب یا اخاذی و یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر فردی را به مباشرت یا معاونت بر باید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می گردد.

در صورتی که سن مجنی‌علیه (فردی که ربوده شده است) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه اجرا پذیردیا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد و در صورت  انجام جرایم دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می گردد.

لذا درقوانین جزایی جابجایی یک شخص از یک مکان به مکان دیگر جهت مخفی کردن یا پنهان نمودن وی با دستیابی سوء نیت را جرم آدم ربایی قلمداد نموده است.

در واقع اگر فردی برای منتقل کردن خود به یک مکان دیگر راضی باشد جرم آدم ربایی اتفاق نیافته و نمی توان شخص  محکوم را بدین عنوان متهم نمود.

انواع آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

آدم ربایی به دونوع  ساده و آدم ربایی مشدد تقسیم می شود.

 • با توجه به قانون مندرج در قوانین  مجازات اسلامی برای مجرمین آدم ربایی مشدد حداکثر حد معین شده برای این جرم در عقیده گرفته می شود. عواملی که باعث می شوند جرم آدم ربایی در زمره جرایم مشدد قرار گیرد عبارتند از:
 • ۱- مجنی علیه سن  به ۱۵ سال نرسیده باشد.
 • ۲- در هنگام  اتفاق جرم از وسیله نقلیه استفاده شود.
 • ۳- اجرا آدم‌ربایی با افعال خشونت آمیز و یا هتک حرمت شخص همراه باشد.
 • ۳- در حین اجرا فعل مجرمانه از اسلحه استفاده شود.

مجازات جرم آدم ربایی

ماده مندرج در مباحث اخیر صرفاً به فرم کلی مجازات جرم آدم ربایی را از ۵ تا ۱۵ سال حبس تعیین نموده است. این مجازات غیر قابل تعلیق بوده و به فرم مسجل بر شخص اعمال می‌شود. اما آدم ربایی ارکان دیگری اینگونه دارد که مشمول مجازات های متفاوتی می گردند؛ به عنوان مثال:

آغاز به جرم آدم ربایی اگر منتهی به ثمره مورد عقیده مجرم نگردد شامل سه تا پنج سال زندان می شود.

اگر آدم ربایی به حالت جابجایی طفل تازه به جهان آمده، مخفی یا جایگزینی آن با طفل دیگری که مرده است شکل گیرد در این فرم ضابطه مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس به همراه یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را تعیین نموده است.

هرچند آدم ربایی درقانون مجازات اسلامی صرفاً به ربودن اشخاص زنده اطلاق می گردد اما در این بین ربودن اموات را اینگونه مورد توجه قرار داده و مشمول پرداخت جزای نقدی به حد یکصد هزار تا یک میلیون ریال نموده است. در این به خاص تا اینکه دفن مرده بدون نظامات دولتی یا بدون رضایت وراث در یک مکان دیگر ….اینگونه مشمول جرم آدم ربایی است.

مجازات معاونت در جرم آدم ربایی دست کم مجازات تعیین شده در این جرم برای مباشر است؛ به عنوان مثال اگر فردی در جرم آدم ربایی به عنوان معاون شناخته شود به ۵ سال حبس محکوم می گردد.

این نکته نیز لازم به ذکر است که اگر در این وقت جرم آدم ربایی انجام دهنده فعل مجرمانه دیگری بشود به مجازات آن فعل اینگونه متهم خواهند شد؛ به عنوان مثال اگر مجنی علیه را مورد تجاوز قرار دهند مجازات آنها اعدام خواهد بود.

شروع به اعمال جرم آدم ربایی که عملیات اجرایی آن شروع شده اما هنوز به پایان نرسیده. لازمه شروع به جرم این است که جنبه کیفری داشته باشد ، شخص بایست عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد.

درصورتی که فردی به اراده خود و با آگاهی از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه ‌کاره رها کرده باشد و اعمالی که اجرا داده است اینگونه جرم نباشد ، دیگر نمی ‌توان به عنوان شروع به جرم آن شخص را محکوم کرد.

 1. شروطی برای جرم آدم ربایی مطرح شده که بیان می کنیم از جمله : سن فشخص قربانی و ربوده شده کم تر از ۱۵ سال تمام باشد.
 2. ربایش شخص با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد ، شامل ابزار نقلیه غیرموتوری نظیر دوچرخه اینگونه می‌ شود.
 3. تشکیل آسیب جسمی به شخص ربوده شده و یا قربانی وجود دارد. آسیب شامل آسیب ‌های روحی و روانی در شخص قربانی اینگونه وجود دارد.
 4. آسیب حیثیتی به شخص قربانی اینگونه مجازات دارد. مثلا اگر شخص ربوده شده مؤنث یا پسربچه کم سن و سال باشد. در غیر این حالت، این مسئله بایست از طرف شخص اثبات شود.
 5. جرم آدم ‌ربایی ساده : انسان زنده ای که دست کم ۱۵ سال داشته باشد و محتمل است مشمول آدم ‌ربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار بگیرد.
 6. رفتار مجرمانه : انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید ؛ به‌ صورتی که مجنی‌ با میل خود این کار را نکرده باشد.
 7. مرتکب و شکل انجام : هر کسی و یا هر فردی می ‌تواند باشد که به حالت مباشرت به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت ، شرکت و معاونت در آن مطرح می ‌شود.

عنصر قانونی : در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات ضابطه مجازات اسلامی بر اصل این ماده ، هرکس به قصد مطالبه مالی را به قصد انتقام به عنف یا تهدید و به هر نحو دیگر توسط دیگری فردی را برباید ، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی آدم ربایی با وکیل

در صورتی که سن قربانی کم تر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه حالت  گرفته باشد یا به مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده باشد ، مجرم به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم می شود و در فرم انجام جرم های دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می‌ شود.جهت مشاوره حقوقی در زمینه آدم ربایی با وکیل متخصص کیفری می توانید با شماره های موجود در سایت گروه وکلای آنی وکیل تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

سید سجاد میرکاظمی/وکیل پایه یک دادگستری /۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

 


آنی وکیل | ANIVAKIL | وکیل | وکالت | دفتر وکالت | اعسار | تنظیم لایحه | مشاوره | مشاوره آنلاین | مشاوره رایگان | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | بهترین وکیل حقوقی | بهترین وکیل زن | وکیل قتل | وکیل اعدامی | وکیل قوه قضائیه | وکیل پایه یک قوه قضائیه | وکیل پایه دو | کارشناس حقوقی | کارشناس دادگستری | وکیل توقیف اموال | پوتال کانون وکلای دادگستری | آزمون وکالت | استخدام کارآموز وکالت | دکتری وکالت | شماره تلفن وکیل | تماس با وکیل | موبایل وکیل | ارتباط با وکیل | مشاوره حقوقی | مشاور حقوقی حضانت | مشاوره حقوقی رایگان | مشاور حقوقی سفته | مشاوره حقوقی کیفری | مشاوره حقوقی رابطه نامشروع | مشاوره حقوقی وصول مطالبات | مشاور حقوقی آنلاین | مشاوره آنلاین حقوقی | شماره مشاور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان تلفنی | مشاوره حقوقی چک برگشتی | مشاوره حقوقی چک | مشاوره حقوقی اداره کار | مشاوره حقوقی کارگر و کارفرما | مشاوره حقوقی جرایم پزشکی | وکیل خانواده | وکیل نفقه | وکیل طلاق | وکیل اجرت المثل | وکیل مهریه | وکیل روابط نامشروع | طلاق توافقی | بهترین وکیل | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | گرفتن مهریه | مطالبه مهریه | استرداد جهیزیه | حذف نام همسر | اعسار از پرداخت | وکیل کیفری | وکیل جعل | وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران | وکیل فروش مال غیر | وکیل فروش مال مشاع | وکیل سرقت | وکیل جرائم پزشکی | وصول مطالبات | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک و سفته | بهترین وکیل چک | وکیل ملکی | وکیل خلع ید و تخلیه | وکیل تخلیه | وکیل خیانت در امانت | وکیل تقسیم ترکه | الزام به تنظیم سند | وکیل ارث | تصرف ادوانی | وکیل آنلاین | وکیل تلفنی | وکیل آنلاین تلگرام | وکیل آنلاین چت | وکیل آنلاین کرج | وکیل آنلاین خانواده | ثبت شرکت | وکیل ثبت شرکت سهامی خاص | وکیل ثبت شرکت مسئولیت محدود | اخذ کد اقتصادی | اخذ پروانه بهربرداری | وکیل ثبت شرکت سهامی عام | وکیل ثبت شرکت | وکیل آذربایجان شرقی | وکیل آذربایجان غربی | وکیل اردبیل | وکیل اصفهان | وکیل البرز | وکیل ایلام | وکیل بوشهر | وکیل تهران | وکیل چهارمحال و بختیاری | وکیل خراسان جنوبی | وکیل خراسان رضوی | وکیل خراسان شمالی | وکیل خوزستان | وکیل زنجان | وکیل سمنان | وکیل سیستان و بلوچستان | وکیل فارس | وکیل قزوین | وکیل قم | وکیل کردستان | وکیل کرمان | وکیل کرمانشاه | وکیل کهگیلویه وبویراحمد | وکیل گلستان | وکیل گیلان | وکیل لرستان | وکیل مازندران | وکیل مرکزی | وکیل هرمزگان | وکیل همدان | وکیل یزد |

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0