خدمات حقوقیمقالات حقوقیمقاله کیفری

وکیل آدم ربایی + مشاوره حقوقی آدم ربایی

وکیل آدم ربایی + مشاوره حقوقی آدم ربایی وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده 09122274983-77208485 

در این نگارش میخواهیم در مورد وکیل آدم ربایی صحبت کنیم و تمامی ابعاد آن را برای شما بررسی کنیم و بگوییم چگونه می شود مشاوره حقوقی آدم ربایی داشته باشید.

آدم ربایی در زمره‌ جرایمی قرار دارد که قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه به وکیل آدم ربایی را برای بررسی به آن لازم اعلام نموده است.

به شخصی که توانایی مدیریت و علم و دانش در این موضوع  خاص را داشته باشد و وکیل آدم ربایی بیان می شود و معمولا اینگونه فردی بایست افزون بر تحقیقات گسترده در دایره علوم جزا، حقوق مدنی دانش روانشناسی آسیب های همگانی و…. تبحر لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد.

تفاوتی ندارد به افترا  جرم آدم ربایی زندانی شده باشید و یا خانوادتان یا شخصی از نزدیکان شما مورد آدم ربایی قرار گرفته شده باشد و در هر مدل  برای پیشگیری از تضییع حقوق و یا دادگر ووکیل جهت احقاق حق نیاز دارید تا به وکیل کیفری متخصص مراجعه نمایید.

وکیل آدم ربایی + مشاوره حقوقی آدم ربایی

آدم ربایی چیست  ؟

آدم ربایی یکی از جرم های با اهمیت  در جامعه است که با ربایش آزادی شخص یا اشخاص  همراه بوده و می تواند نظم عمومی جوامع را به شدت نا امن می کند گذشته از اینکه در برخی از موارد با جریحه دار کردن اذهان عمومی جامعه همراه بوده و بسیاری از تبعات فردی واجتماعی را به دنبال دارد. هرچند این جرم به انواع مختلف و بصورت  مکرر در جوامع انسانی اتفاق نمی‌افتد اما اهمیت آن به شیوه ایست که بایست با مصادیق محدود آن اینگونه به نحوی جدی برخورد نمود.

قانون مجازات اسلامی به نحو  دقیق واژه آدم ربایی را مورد عقیده قرار نداده است اما طی یکی از ماده قانونی بیان می کند که:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال اعم از طلب یا اخاذی و یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر فردی را به مباشرت یا معاونت بر باید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می گردد.

در صورتی که سن مجنی‌علیه (فردی که ربوده شده است) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه اجرا پذیردیا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد و در صورت  انجام جرایم دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می گردد.

لذا درقوانین جزایی جابجایی یک شخص از یک مکان به مکان دیگر جهت مخفی کردن یا پنهان نمودن وی با دستیابی سوء نیت را جرم آدم ربایی قلمداد نموده است.

در واقع اگر فردی برای منتقل کردن خود به یک مکان دیگر راضی باشد جرم آدم ربایی اتفاق نیافته و نمی توان شخص  محکوم را بدین عنوان متهم نمود.

انواع آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

آدم ربایی به دونوع  ساده و آدم ربایی مشدد تقسیم می شود.

 • با توجه به قانون مندرج در قوانین  مجازات اسلامی برای مجرمین آدم ربایی مشدد حداکثر حد معین شده برای این جرم در عقیده گرفته می شود. عواملی که باعث می شوند جرم آدم ربایی در زمره جرایم مشدد قرار گیرد عبارتند از:
 • ۱- مجنی علیه سن  به ۱۵ سال نرسیده باشد.
 • ۲- در هنگام  اتفاق جرم از وسیله نقلیه استفاده شود.
 • ۳- اجرا آدم‌ربایی با افعال خشونت آمیز و یا هتک حرمت شخص همراه باشد.
 • ۳- در حین اجرا فعل مجرمانه از اسلحه استفاده شود.

مجازات جرم آدم ربایی

ماده مندرج در مباحث اخیر صرفاً به فرم کلی مجازات جرم آدم ربایی را از ۵ تا ۱۵ سال حبس تعیین نموده است. این مجازات غیر قابل تعلیق بوده و به فرم مسجل بر شخص اعمال می‌شود. اما آدم ربایی ارکان دیگری اینگونه دارد که مشمول مجازات های متفاوتی می گردند؛ به عنوان مثال:

آغاز به جرم آدم ربایی اگر منتهی به ثمره مورد عقیده مجرم نگردد شامل سه تا پنج سال زندان می شود.

اگر آدم ربایی به حالت جابجایی طفل تازه به جهان آمده، مخفی یا جایگزینی آن با طفل دیگری که مرده است شکل گیرد در این فرم ضابطه مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس به همراه یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی را تعیین نموده است.

هرچند آدم ربایی درقانون مجازات اسلامی صرفاً به ربودن اشخاص زنده اطلاق می گردد اما در این بین ربودن اموات را اینگونه مورد توجه قرار داده و مشمول پرداخت جزای نقدی به حد یکصد هزار تا یک میلیون ریال نموده است. در این به خاص تا اینکه دفن مرده بدون نظامات دولتی یا بدون رضایت وراث در یک مکان دیگر ….اینگونه مشمول جرم آدم ربایی است.

مجازات معاونت در جرم آدم ربایی دست کم مجازات تعیین شده در این جرم برای مباشر است؛ به عنوان مثال اگر فردی در جرم آدم ربایی به عنوان معاون شناخته شود به ۵ سال حبس محکوم می گردد.

این نکته نیز لازم به ذکر است که اگر در این وقت جرم آدم ربایی انجام دهنده فعل مجرمانه دیگری بشود به مجازات آن فعل اینگونه متهم خواهند شد؛ به عنوان مثال اگر مجنی علیه را مورد تجاوز قرار دهند مجازات آنها اعدام خواهد بود.

شروع به اعمال جرم آدم ربایی که عملیات اجرایی آن شروع شده اما هنوز به پایان نرسیده. لازمه شروع به جرم این است که جنبه کیفری داشته باشد ، شخص بایست عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد.

درصورتی که فردی به اراده خود و با آگاهی از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه ‌کاره رها کرده باشد و اعمالی که اجرا داده است اینگونه جرم نباشد ، دیگر نمی ‌توان به عنوان شروع به جرم آن شخص را محکوم کرد.

 1. شروطی برای جرم آدم ربایی مطرح شده که بیان می کنیم از جمله : سن فشخص قربانی و ربوده شده کم تر از ۱۵ سال تمام باشد.
 2. ربایش شخص با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد که اطلاق وسیله نقلیه در این مورد ، شامل ابزار نقلیه غیرموتوری نظیر دوچرخه اینگونه می‌ شود.
 3. تشکیل آسیب جسمی به شخص ربوده شده و یا قربانی وجود دارد. آسیب شامل آسیب ‌های روحی و روانی در شخص قربانی اینگونه وجود دارد.
 4. آسیب حیثیتی به شخص قربانی اینگونه مجازات دارد. مثلا اگر شخص ربوده شده مؤنث یا پسربچه کم سن و سال باشد. در غیر این حالت، این مسئله بایست از طرف شخص اثبات شود.
 5. جرم آدم ‌ربایی ساده : انسان زنده ای که دست کم ۱۵ سال داشته باشد و محتمل است مشمول آدم ‌ربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار بگیرد.
 6. رفتار مجرمانه : انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید ؛ به‌ صورتی که مجنی‌ با میل خود این کار را نکرده باشد.
 7. مرتکب و شکل انجام : هر کسی و یا هر فردی می ‌تواند باشد که به حالت مباشرت به طور غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت ، شرکت و معاونت در آن مطرح می ‌شود.

عنصر قانونی : در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات ضابطه مجازات اسلامی بر اصل این ماده ، هرکس به قصد مطالبه مالی را به قصد انتقام به عنف یا تهدید و به هر نحو دیگر توسط دیگری فردی را برباید ، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی آدم ربایی با وکیل

در صورتی که سن قربانی کم تر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط ابزار نقلیه حالت  گرفته باشد یا به مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده باشد ، مجرم به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم می شود و در فرم انجام جرم های دیگر به مجازات آن جرم اینگونه محکوم می‌ شود.جهت مشاوره حقوقی در زمینه آدم ربایی با وکیل متخصص کیفری می توانید با شماره های موجود در سایت گروه وکلای آنی وکیل تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

سید سجاد میرکاظمی/وکیل پایه یک دادگستری /۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)