وکیل تخریب | مشاوره حقوقی تخریب اموال

در این مقاله میخواهیم راجب وکیل تخریب

و مشاوره حقوقی تخریب امول صحبت کنیم که در چه مواردی بابت تخریب اموال می شود شکایت کرد و چرا برای تخریب اموال به وکیل متخصص نیاز داریم.

وکیل درجه ۱ تهران ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ : سید سجاد میرکاظمی – متخصص  حقوق داوری و. جرایم اقتصادی ملکی خانواده.۲۲۲۱۱

تخریب اموال یکی از جرائمی می باشد  که در قانون جمهوری اسلامی دارای مجازاتی می باشد. تخریب اموال می تواند نسبت به اموالی انجام گیرد که تحت مالکیت فرد خاصی باشد. به عنوان مثال ممکن است فردی در صدد تخریب ماشین یا ملک فرد دیگری بر آید در این صورت مجازاتی را طبق قانون برای فرد تخریب کننده در نظر خواهند گرفت. در این صورت می توان از مشاوره حقوقی تخریب اموال کمک گرفت تا به راهنمایی شما بپردازند.

اموال دیگر که به دولت تعلق دارند مانند اتوبوس های عمومی، فضای سبز، سطل زباله های داخل شهر و … را نمی توان مورد تخریب قرار داد، این اموال اگر توسط شخصی به صورت عمدی خراب شوند برای آن فرد جریمه هایی در نظر گرفته خواهد شد.

به طور کلی تخریب کردن اموال، چه اموال خصوصی و چه اموال دولتی که برای استفاده تمامی مردم قرار داده شده است از نظر قانونی و شرعی جرم محسوب می شود. می توان گفت تخریب به معنای صدمه زدن به صورت عمدی به وسیله ای گفته می شود  که باید از سونیت شخص از این کار آگاهی پیدا کرد. با مشورت با وکیل تخریب اموال می توان راهکار های مجازت این اشخاص را به خوبی فرا گرفت.

مجازات تخریب اموال

وکلای زیادی وجود دارند که می توانند در این امر به شما کمک نمایند. مجازات های مختلفی برای صدمه زدن به ممنوعیات وجود دارد که یکی از آن ها صدمه زدن به حیواناتی است که شکار آن ها را منع کرده اند، اگر فردی به صورت عمدی صدمه ای به این چنین حیوانی برساند باید طبق قوانین اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود

وکیل جرم تخریب

با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات تخریب اموال خصوصی به ۲ بخش تقسیم شده است

  1. تخریب اموال بالای ۱۰ میلیون تومان که مانند سابق حبس ۶ ماه تا ۳ سال را دارد
  2. تخریب اموال کمتر از ۱۰ میلیون تومان که در این صورت مجازات به جزای نقدی تبدیل می گردد

همانطور که بیان گردید وکیل تخریب در مقام دفاع از متهم به راحتی میتواند با برآورد ارزش ریالی مال موضوع تخریب فرد را از تحمل مجازات حبس رهایی دهد البته باید توجه در سابق با توجه به بی اهمیت بودن ارزش اموال موضوع تخریب هیچ تحقیقی از آن در مرحله دادسرا صورت نمی گرفت اما امروز پرونده های اجرای حکم نیز مجدد برای ارزش گذاری اموال موضوع تخریب به کارشناسی ارجاع می گردد بدیهی است در صورتی که ارزش اموال کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده مجازات می بایست به جزای نقدی تغییر یابد .

.

مشاوره حقوقی تخریب می تواند به شما کمک نماید که مجازات های ناشی از تخریب اموال را برای فردی که به اموال شما به صورت عمدی صدمه زده است را فرا بگیرید و در صورت لزوم به شکایت بپردازید.

در این جا می توان گفت اگر اموال عمومی را مورد صدمه قرار دهید و یا اینکه به صورت عمدی آن ها را خراب کنید باید به مدت سه سال حبس را تحمل نمایید.با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری

حکم تخریب اموال

قانون های مختلفی در قانون اساسی کشور وجود دارد که با توجه به قانون ۶۷۵ مجازات اسلامی می توان گفت، اگر فردی آپارتمان، ملک، ماشین، مزرعه، درخت و … را عمدا تخریب نماید  به حبس محکوم خواهد شد حال مدت زمان این حبس نسبت به جرمی که انجام داده است متفاوت می باشد.

اموال کوچک دیگری مانند دوچرخه وجود دارند که در صورت تخریب امثال این موارد مجازاتی کمتر از ۳ ماه برای فرد تخریب کننده در نظر گرفته خواهد شد. در بعضی از مواقع به صورت عمدی فردی ممکن است اموال فرد دیگری را آتش بزند، در این صورت هنگام برآورد خسارت فرد تخریب کننده باید دو برابر ضرر و زیان را پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی تخریب در این گونه موارد می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد، به عنوان مثال اگر شما حیواناتی را نگهداری نمایید و فردی دیگر به آن ها صدمه وارد کند باید به چند ماه حبس محکوم شود.  به طور کلی هر فردی در صدد تخریب اموال افراد دیگر بر آید باید طبق مقررارتی که وجود دارد مجازات نقدی و حبس خود را تحمل نماید.

وکیل تخریب مشاوره حقوقی تخریب اموال

ضررهای احتمالی از تخریب اموال

زمانی که اموالی تخریب می شوند، حال چه از طریق آتش سوزی چه از روش های دیگر،  مطمعنن خسارت های زیادی را باید تحمل نمایند، حال اگر بتوان فرد تخریب کنده را پیدا کرد، می توان از وی خسارت ایجاد شده را دریافت کرد.  به این معنی که فردی که مرتکب این چنین جرمی می شود. علاوه بر این که طبق قانون و مقررات مجازات خود را باید تحمل نماید، خسارت وارد شده را هم باید پرداخت کند.

گاهی اوقات ممکن است شما در محدوده فضاهای شهرداری ملک هایی را بنا نمایید، که در این صورت دادگاه حکم تخریب اموال شما را صادر خواهد کرد. به طور کلی شهرداری اجازه ساخت و ساز در حریم شهرداری را به هیچ فردی نخواهد داد.

مجازات تخریب اموال

وکلای زیادی وجود دارند که می توانند در این امر به شما کمک نمایند. مجازات های مختلفی برای صدمه زدن به ممنوعیات وجود دارد که یکی از آن ها صدمه زدن به حیواناتی است که شکار آن ها را منع کرده اند، اگر فردی به صورت عمدی صدمه ای به این چنین حیوانی برساند باید طبق قوانین اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.

مشاوره حقوقی تخریب می تواند به شما کمک نماید که مجازات های ناشی از تخریب اموال را برای فردی که به اموال شما به صورت عمدی صدمه زده است را فرا بگیرید و در صورت لزوم به شکایت بپردازید.

در این جا می توان گفت اگر اموال عمومی را مورد صدمه قرار دهید و یا اینکه به صورت عمدی آن ها را خراب کنید باید به مدت سه سال حبس را تحمل نمایید.

حکم تخریب اموال

قانون های مختلفی در قانون اساسی کشور وجود دارد که با توجه به قانون ۶۷۵ مجازات اسلامی می توان گفت، اگر فردی آپارتمان، ملک، ماشین، مزرعه، درخت و … را عمدا تخریب نماید  به حبس محکوم خواهد شد حال مدت زمان این حبس نسبت به جرمی که انجام داده است متفاوت می باشد.

اموال کوچک دیگری مانند دوچرخه وجود دارند که در صورت تخریب امثال این موارد مجازاتی کمتر از ۳ ماه برای فرد تخریب کننده در نظر گرفته خواهد شد. در بعضی از مواقع به صورت عمدی فردی ممکن است اموال فرد دیگری را آتش بزند، در این صورت هنگام برآورد خسارت فرد تخریب کننده باید دو برابر ضرر و زیان را پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی تخریب در این گونه موارد می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد، به عنوان مثال اگر شما حیواناتی را نگهداری نمایید و فردی دیگر به آن ها صدمه وارد کند باید به چند ماه حبس محکوم شود.  به طور کلی هر فردی در صدد تخریب اموال افراد دیگر بر آید باید طبق مقررارتی که وجود دارد مجازات نقدی و حبس خود را تحمل نماید.

ضررهای احتمالی از تخریب اموال

زمانی که اموالی تخریب می شوند، حال چه از طریق آتش سوزی چه از روش های دیگر،  مطمعنن خسارت های زیادی را باید تحمل نمایند، حال اگر بتوان فرد تخریب کنده را پیدا کرد، می توان از وی خسارت ایجاد شده را دریافت کرد.  به این معنی که فردی که مرتکب این چنین جرمی می شود. علاوه بر این که طبق قانون و مقررات مجازات خود را باید تحمل نماید، خسارت وارد شده را هم باید پرداخت کند.

گاهی اوقات ممکن است شما در محدوده فضاهای شهرداری ملک هایی را بنا نمایید، که در این صورت دادگاه حکم تخریب اموال شما را صادر خواهد کرد. به طور کلی شهرداری اجازه ساخت و ساز در حریم شهرداری را به هیچ فردی نخواهد داد.

بنابراین ماموران شهرداری با توجه به حکمی که در دست دارند می توانند اموال شما را مورد تخریب قرار دهند. در این شرایط ضررهای زیادی شامل حال شما می شود که حتی وکیل تخریب اموال هم نمی تواند به شما کمک نماید، چرا که بدون مجوز و اقدامات لازم به ایجاد ملک در محدوده شهرداری گرفته اید.

بهترین راه برای مشاوره حقوقی تخریب

در گروه وکلای آریا دادیار به دلیل اینکه همه موضوعات دارای وکلای مجزا هستند شما می توانید براحتی با شماره گرفتن می توانید با وکیل تخریب اموال مشاوره حقوقی داشته باشید و سوالات خود را مطرح کنید.


آنی وکیل | ANIVAKIL | وکیل | وکالت | دفتر وکالت | اعسار | تنظیم لایحه | مشاوره | مشاوره آنلاین | مشاوره رایگان | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | بهترین وکیل حقوقی | بهترین وکیل زن | وکیل قتل | وکیل اعدامی | وکیل قوه قضائیه | وکیل پایه یک قوه قضائیه | وکیل پایه دو | کارشناس حقوقی | کارشناس دادگستری | وکیل توقیف اموال | پوتال کانون وکلای دادگستری | آزمون وکالت | استخدام کارآموز وکالت | دکتری وکالت | شماره تلفن وکیل | تماس با وکیل | موبایل وکیل | ارتباط با وکیل | مشاوره حقوقی | مشاور حقوقی حضانت | مشاوره حقوقی رایگان | مشاور حقوقی سفته | مشاوره حقوقی کیفری | مشاوره حقوقی رابطه نامشروع | مشاوره حقوقی وصول مطالبات | مشاور حقوقی آنلاین | مشاوره آنلاین حقوقی | شماره مشاور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان تلفنی | مشاوره حقوقی چک برگشتی | مشاوره حقوقی چک | مشاوره حقوقی اداره کار | مشاوره حقوقی کارگر و کارفرما | مشاوره حقوقی جرایم پزشکی | وکیل خانواده | وکیل نفقه | وکیل طلاق | وکیل اجرت المثل | وکیل مهریه | وکیل روابط نامشروع | طلاق توافقی | بهترین وکیل | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | گرفتن مهریه | مطالبه مهریه | استرداد جهیزیه | حذف نام همسر | اعسار از پرداخت | وکیل کیفری | وکیل جعل | وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران | وکیل فروش مال غیر | وکیل فروش مال مشاع | وکیل سرقت | وکیل جرائم پزشکی | وصول مطالبات | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک و سفته | بهترین وکیل چک | وکیل ملکی | وکیل خلع ید و تخلیه | وکیل تخلیه | وکیل خیانت در امانت | وکیل تقسیم ترکه | الزام به تنظیم سند | وکیل ارث | تصرف ادوانی | وکیل آنلاین | وکیل تلفنی | وکیل آنلاین تلگرام | وکیل آنلاین چت | وکیل آنلاین کرج | وکیل آنلاین خانواده | ثبت شرکت | وکیل ثبت شرکت سهامی خاص | وکیل ثبت شرکت مسئولیت محدود | اخذ کد اقتصادی | اخذ پروانه بهربرداری | وکیل ثبت شرکت سهامی عام | وکیل ثبت شرکت | وکیل آذربایجان شرقی | وکیل آذربایجان غربی | وکیل اردبیل | وکیل اصفهان | وکیل البرز | وکیل ایلام | وکیل بوشهر | وکیل تهران | وکیل چهارمحال و بختیاری | وکیل خراسان جنوبی | وکیل خراسان رضوی | وکیل خراسان شمالی | وکیل خوزستان | وکیل زنجان | وکیل سمنان | وکیل سیستان و بلوچستان | وکیل فارس | وکیل قزوین | وکیل قم | وکیل کردستان | وکیل کرمان | وکیل کرمانشاه | وکیل کهگیلویه وبویراحمد | وکیل گلستان | وکیل گیلان | وکیل لرستان | وکیل مازندران | وکیل مرکزی | وکیل هرمزگان | وکیل همدان | وکیل یزد |

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0