خدمات حقوقیمقالات حقوقی

وکیل فسخ قرارداد (آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی 091222749783)

وکیل فسخ قرارداد (آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی 091222749783) وکیل مسلط و متخصص فسخ و انفساخ یا انحلال قراردها  اظهار دارد که،شخصی است که اولا مسلط به قواعد عمومی قراردادها باشد و همچنین اشراف کامل بر  قرارداد و مفاد قرارداد متنازع فیه باشد. همچنین اطلاع دقیقی از قانون مدنی و اساسی کشور و اخرین اراده قانون گذار و همچنین ارای وحدت رویه باشد.اشراف کامل بر احکام خاصه مربوط به قرارداد تنظیم شده داشته باشد.وکیل فسخ قرارداد (آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی 091222749783) مهم انتخابی است.وکیل فسخ قرارداد مهارت زیادی دارد.وکیل فسخ قرارداد (آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی 091222749783)….

وکیل فسخ قرارداد

سید سجادمیرکاظمی وکیل دعاوی فسخ قرارداد، عقد، معامله ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ …. وکیل متخصص دعاوی فسخ قرارداد، عقد، معامله وکیل خیلی اثر مستقیم دارد.

فسخ قرارداد، اراده ی یک طرفه برای انحلال قراردادتوافق و تعهد می باشد و به نوعی ایقاع است. در فسخ قرارداد یک طرف قرارداد به طور مستقل و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید و به این عمل یکجانبه ایقاع گفته می شود.

وکیل فسخ قرارداد
وکیل مسلط و متخصص فسخ و انفساخ یا انحلال قراردها  اظهار دارد که، فسخ قرارداد، اراده ی یک طرفه برای انحلال قراردادتوافق و تعهد می باشد و به نوعی ایقاع است. در فسخ قرارداد یک طرف قرارداد به طور مستقل و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید و به این عمل یکجانبه ایقاع گفته می شود.

گروه وکلای آنی وکیل با همکاری و تلاش و گردهمایی چند تن از وکلای متخصص و مجرب در زمینه های مختلف حقوق خصوصی کیفری و…  تشکیل گردیده است.

در کار گروه اراضی و املاک و ثتی و قراردادی وکیل متخصص فسخ قرارداد با بررسی شروط قراردادی و انطباق مفاد با وضعیت قراردادی بهترین تصمیم جهت پیشبرد و بهبود وضعیت کار اقدام مینماید.

انواع فسخ قرارداد

وکیل متخصص فسخ گروه وکلای آنی وکیل اظهار میدارد که :

واژه فسخ از لحاظ لغوی به معنای منحل کردن و از بین بردن قرارداد با1- اراده دوطرف  قرارداد یا به2- حکم قانون می‌باشد.

نکته شایان ذکر این است که: خیار فسخ به دو جهت، بوجود می‌آید.

الف- با توافق طرفین قرارداد:

با توافق طرفین قرارداد، احتمالا، حق فسخ برای هر دو طرف یا یکی از طرفین قرارداد  در نظر گرفته شده باشد.

ب- به حکم قانونگذار:

مشاور متخصص و نگارنده گروه وکلای آنی وکیل اظهار دارد که قانونگذار محترم در مجلس  در صورت احصاء شرایط خاص و به‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر طرفین قرارداد، به آنها اختیار فسخ معامله را می‌دهد.

که در مواد 396 قانون مدنی به ذکر 10 نوع از این خیارات (حق فسخ) پرداخته ولکن عملاً 12 نوع خیار وجود دارد.

شرایط فسخ قرارداد از طرف خریدار.

خیار عیب فسخ قرارداد چیست ؟

وکیل متخصص گروه وکلای آنی وکیل اظهار دارد خیار عیب مربوط به موردی است که در حین قرارداد در مورد معامله عیبی بوده و طرف مقابل از آن بی اطلاع بوده است در این گونه مورد طرفی که مال معیوب را دریافت کرده است ۲ تا حق پیدا میکند یعنی می تواند معامله را به هم بزند یا اینکه معامله را به هم نزد و تفاوت قیمت مالی که عیب دارد و مال در زمان بی عیبی را از طرف قرارداد بخواهد .(۴۲۲ق.م )

در موردی که در مال مورد معامله عیبی در زمان قرارداد وجود داشته ولی خریدار متوجه آن نشده است اصل این است که خریدار نا آگاه به عیب معامله را یا فسخ کند تا ضرر جبران شود یا ارش بگیرد یعنی تفاوت قیمت معیوب و بی عیبی را بگیرد .اما مواردی است که خریدار نمی تواند فسخ کند و فقط می تواند تفاوت قیمت (ارش )را مطالبه کند این موارد عبارتند از (ماده ۴۲۹ )

۱-اگر کالای معیوب در دست خود خریدار تلف شود حق فسخ ندارد و باید تفاوت قیمت را بگیرد .

۲-اگر خریدار کالای معیوب بعد از خرید کالای مورد نظر را به کس دیگر بفروشد حق فسخ نخواهد داشت و فقط می تواند ارش بگیرد .

۳-در صورتی که در کالای معیوب تغییری حاصل بشه اعم از اینکه این تغییر را خود خریدار ایجاد کرده باشد یا نه .

۴-در صورتی که بعد از اینکه کالا به خریدار تحویل داده شد عیب دیگری در آن حادث شود که ناشی از آن عیب اول نباشدخریدار حق فسخ ندارد و فقط حق گرفتن تفاوت قیمت خواهد داشت. البته در این مورد یک استثنا داریم که اگر خریدار خیار مختص رو ویژه داشته باشد در این صورت می تواند از دو تا حقی که خیار عیب به او می دهد استفاده کند یعنی هم می تواند فسخ کند یا ارش بگیرد .اما اگر عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد خریدار باز حق فسخ هم خواهد داشت .(م۴۳۰).

وکیل متخصص فسخ قرارداد

 

شرایط فسخ قرارداد از سوی بایع( فروشنده )

وکیل فسخ قراردادی،به طور کلی شرایط فسخ قولنامه از سوی فروشنده از زمان تنظیم آن تا زمان فسخ به شرح زیر می‌ باشد: موارد حق فسخ فروشنده ضمن قولنامه ساقط نشده باشد. پس از محقق شدن شرایط فسخ ، فروشنده از حق خود صرف نظر نکرده باشد. پس از اعمال حق فسخ، فروشنده اراده خود مبنی بر فسخ قولنامه را به خریدار اطلاع دهد.

موراد مهم:

1-خیار تاخیر ثمن  و…

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه

گروه وکلای آنی وکیل :در فسخ قرارداد طرف مقابل قرارداد به صورت مستقل و بدون لزومی به رضایت شخص دیگر قادر است حق فسخ خود را اعمال کرده و این عمل را ایقاع می‌گویند. فسخ قرارداد بدون وجود ادله قانونی از طرف هیچ یک از طرفین امکان‌پذیر نبوده و هر کدام از طرفین قرارداد که تصمیم به فسخ قرارداد را داشته باشد، می‌بایست خسارات فسخ قرار داد  را پرداخت نماید.

 

نحوه نوشتن فسخ قرارداد

وکیل متخصص فسخ قراردادها طی اظهار نامه ای مختصرا متن ذیل را به عنوان متن فسخ نامه ارایه میدهد:

مخاطب محترم با سلام

همانطور که مستحضر میباشید طبق بند …….قرارداد یا مبایع نامه تنظیمی فی مابین اینجانب و جنابعالی، مقرر گردیده است، در صورت برگشت خوردن هریک از چک های مربوط به ثمن مورد معامله برای اینجاب حق فسخ ایجاد میگردد. لذا باتوجه با توجه به برگشت خوردن یکی از چک ها مذکور در قرارداد و تحقق شرط فسخ بدین وسیله مراتب فسخ قرارداد را به شما مخاطب محترم اعلام میدارد.

اعلام فسخ قرارداد

وکیل متخصص فسخ قرارداد ها گروه وکلای آنی وکیل آقای افشین اخوان فرش چی  اظهار میدارد:

ابتدئا طی اظهارنامه ای حق فسخ اعمال میگردد و مراتب فسخ به طرف معامله اعلام میشود و سپس دادخواستی به خواسته تایید فسخ قرارداد تقدیم شعبه دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا محل اقامت طرف معامله منعقد قرارداد میگردد. لازم به ذکر است که اگر موضوع قرارداد مال غیر منقول باشد وفق قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف با دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد.

مواد قانونی در خواست فسخ قرارداد پیمانکاری 

سازمان برنامه و بوجه بعنوان قانونگذار در قراردادهای پیمانکاری بخصوص قرارداد پیمانکاری دولتی در مقررات شرایط عمومی پیمان، در  ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان و ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان، شرایط و عوامل فسخ قرارداد پیمانکاری راتوضیح داده است و همچنین در ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان، شرایط و عواملی که باعث خاتمه قرارداد پیمان می شوند شرح داده شده است.
وکیل فسخ قرارداد (آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی 091222749783)  -وکیل پایه یک دادگستری مسلط به قوانین و مقررات و بخش نامه های حوزه قراردادی و فسخ و انفساخ قرارداد ملکی

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)