خدمات حقوقی

 وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران,وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهران

 وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران,وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهران

گروه وکلای آنی وکیل با همراهی وکلایی با بیش از دو دهه سابقه-متخصص جرایم کیفری(جرایم جنایی-اقتصادی ) در مورد وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهران صحبت میکنیم.

وکلای متخصص گروه وکلای آنی وکیل:* وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهران

۱-سید سعید میرکاظمی با دو دهه سابقه وکالت-وکیل پایه یک دادگستری و هزاران پرونده جنایی و … موفق ۰۹۱۲۳۹۸۱۶۹۵

۲-سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی و پژوهشگر کیفری رتبه ۲۶ قضاوت ۹۷ کل کشور ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهران:شخصی است که مسلط به قوانین و مقررات کیفری و مخصوصا جزایی شامل قانون مجازات اسلامی با اخرین تغییرات ،آیین دادرسی کیفری – مطالعه و دانش در پزشکی قانونی و اطلاع کامل از مقررات دیه و انواع جراحات موارد قتل عمدی و غیر عمد و رویه دادسراهای جنایی و .. است .

وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهراناذعان مینماید :

قتل عبارت است از سلب حیات دیگری بر خلاف قانون

همچنینوکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهراندر ادامه بیان میدارد :

قتل در یک تقسیم بندی به دو بخش قتل عمدی و غیر عمدی تقسیم میشود.

البته قتل غیر عمد نیز به دو مورد تقسیم میشود که میتوان از مواد ۱۴۵ و ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی استنباط کرد:

۱-شبه عمد

۲-خطای محض

عنصر قانونی

منظور از عنصر قانونی این است که آیا عمل یا ترک عملی جرم است یاخیر؟

قانون گذار عنصر قانونی جرم قتل عمدی رادر مواد ۲۹۰ و ۳۸۱ و عنصر قانونی جرم قتل شبه عمد را در ماده ۲۹۱ وعنصر قانونی قتل خطای محض را در ماده ۲۹۲ پیش بینی کرده است.

وکیل متخصص جنایی منطقه۲۰ بیست  تهران/وکیل متخصص قتل منطقه۲۰ بیست تهرانبا بیان عنصر قانونی زیر:

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

عنصر مادی:

اجزایی از جرم است که بر خلاف رکن معنوی که فعل و انفعال ذهنی است و موجودیت خارجی ندارد در عالم خارج قابل مشاهده و یا حس است.

ارکان عنص رمادی

۱-رفتار فیزیکی که از مرتکب سر میزند و منتج به نتجه مورد نظر قانون گذار که همانا مرگ است میشود.این رفتار ممکن است ضرب یا جرح یا سایر صدمات باشد.

نکته:هرگاه چند سبب در زمان واحد باهم موجب خسارت شوند و اثر آنها فاقد تقدم و تاخر زمانی باشد اجتماع آنها به نحو عرض است .

تذکر: هرگاه دخالت عوامل در وقوع نتیجه با تقدم و تاخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است اجتماع به نحو طولی است.

شرایط و اوضاع و احوال در قتل:

شرط اول)انسان بودن قربانی—زنده باشد.

شرط دوم)جرم متوجه شخص دیگری باشد.خود کشی جای نمیگیرد  با قاتل و مقتول انسانی کارداریم.

شرط سوم)قربانی محقون الدم(معصوم الدم)باشد.

سید سعید میرکاظمی و سید سجاد میرکاظمی -۰۹۱۲۳۹۸۱۶۹۵- ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ .وکیل پایه یک دادگستری با حدود ۲۰ سال سابقه متخصص جرایم کیفری -قتل-ضرب و جرح عمدی وجرایم اقتصادی ومسلط به رویه های قضایی و مقررات و دفاع مشروع

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)