خدمات حقوقی

ثمن معامله در قانون

 

گروه وکلای آنی وکیل متشکل از جمعی از وکلای خبره که در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری خاصتا اراضی و املاک فعالیت میکنند. در این نوشتار بر آنیم تا در مورد ثمن معامله در قانون The transaction price صحبت کنیم.

ثمن معامله در قانون The transaction price

آیا میدانید ثمن معامله چیست؟

قیمت یا بهایی که در عقد معوض خریدار به فروشنده پرداخت می کند را ثمن معامله گویند، که نقطه مقابل آن مبیع یا همان مال فروخته شده که حسب مورد منقول یا غیر منقول است.

به  دیگر سخن ، ما به ازای، نرخ، مبلغ، قیمت کالا یا ملکی که خریداری شده را ثمن معامله می گویند. مبلغ یا قیمت  ثمن معامله مشخص نیست و در هر قرارداد حسب مورد  با توجه به مال فروخته شده یا مبیع تفاوت دارد.

در حقوق تطبیقی: قیمت معامله، مبلغی است که واحد تجاری انتظار دارد در ازای انتقال کالاها یا خدمات وعده داده شده به مشتری، مستحق دریافت آن باشد، به استثنای مبالغی که از طرف اشخاص ثالث جمع آوری شده است (مثلاً برخی از مالیات های فروش).

لذا شرایطی که برای پرداخت ثمن بین خریدار و فروشنده حاصل میشود باید مد نظر قرار گیرد.حالیه اگر فروشنده ثمن قرارداد را واریز یا پرداخت نکند فروشنده میتواند طرح دعوا با عنوان خواسته الزام خریدار به پرداخت ثمن نماید.

مرجع صالح جهت زسیدگی به دعوای مطالبه ثمن قراردادی

جهت مطالبه ثمن در قانون و وفق قرارداد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و از آنجایی که خواسته دین است،طلبکار یا خواهان باید به طرفیت خریدار یا همانا بدهکار یا خوانده طرح دعوا از طریق دادخواست نماید. و اینکه از آنجا که خواسته دین است خواهان میتواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد یا یا محل انجام تعهد طرح دعوا نماید.

نکته شایان توجه اینکه وفق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اگر مبلغ یا قیمت به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر باشد دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مطرح میشود.

جایی که وکیل ملکی از مفاد مختلف سامانه املاک اطلاعات گسترده ای دارد و در رسیدگی به مشکلات و مسائل مختلف ملکی تجربه دارد.

نکته شایان ذکر اینکه اگر ثمن یک چک مدت دار باشد و خریدار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده بدهد دادخواست مطالبه ثمن معنا و مفهومی ندارد .چرا به ومحض انعقاد قرارداد خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود. و باید دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم شود.لذا جهت جلوگیری این مشکل باید حتما شرط فسخ قرار داد.

همچنبن اگر مبلغ ثمتن وجه نقد باشد خواهان میتواند ضمن تنظیم دادخواست،خسارت تاخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند.در رابطه با او ثمن قرارداد به حساب نمی آید بلکه امانتی است که باید به صاحابش بپردازد.

اگر در قراداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد اصل بر این است که خریداران باید ثمن را فورا پرداخت کند.

ثمن المثل

وکیل متخصص گروه وکلای آنی وکیل ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.

فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.

احکام ثمن المثل در باب مضاربه

مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.

احکام ثمن المثل در باب وکالت

مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏ المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.

ثمن معامله در مبایعه نامه؟

مبایعه نامه چیست؟ برای توضیح این مطلب ابتدا باید مبایعه نامه را تعریف کنیم، مبایعه نامه به قراردادی گفته می شود که در ضمن آن افراد مالی، اعم از منقول و یا غیر منقول خرید و فروش می گردد و اصطلاحاً به این خرید و فروش بیع گفته می شود.

از آنجایی که بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد.

در تمام قراردادهای خرید و فروش (مبایعه نامه ها) قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می­ گردد. در پیش فروش آپارتمان ها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه بر آن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد.

پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آید، اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است بر عهده خریدار است و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می باشد .

 

به عبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبلغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا اینکه مبلغ قرارداد را به حساب بانکی فروشنده واریز نموده است و یا در حضور شهود مبلغ آن را نقدی تسویه نموده است در غیر این صورت دادگاه خریدار را به پرداخت مبلغ قرارداد محکوم می نماید.

ثمن معامله در قانون The transaction price

اگر ثمن معامله پرداخت نشود؟

هر معامله‌ و قراردادی، تعهداتی را برای هریک از طرفین (خریدار و فروشنده) بار می نماید که در صورت عدم ایفای این تعهدات متعهدله حق دارد الزام طرف را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه نماید.

بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، الزام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد،

که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها، در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.

دعوی استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم سامانه ثنا قوه قضاییه

دادخواست مطالبه ثمن معامله

پرداخت هزینه دادرسی

قراردادی که بر اساس آن مطالبه ثمن معامله طرح می شود

شهادت شهود و یا استشهادیه

رکن بودن ثمن در عقد بیع:

ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

نقد و مدت ‌دار بودن ثمن:

نقد و مدت دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدت دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدت دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

بیع نقد

در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.

ثمن معامله در قانون The transaction price سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری 09122274983 متخصص امور ملکی و قراردادی -وکیل گروه وکلای آنی وکیل مجرب و متخصص

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)