خدمات حقوقی

مالیات بر درآمد اتفاقی

 

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چند درصد است؟

مالیات بر درآمد اتفاقی

گروه وکلای آنی وکیل  :در رسیدگی به پرونده مالیاتی مجموعه تان ممکن است به موردی  برخورد نموده باشید که برایتان مالیات بر درآمد اتفاقی توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته باشد حال مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟ مرکز مالی اقتصادی همت تراز سعی دارد در این مقاله به طور کامل مالیات بر درآمد اتفاقی را توضیح دهد، با ما باشید.

مالیات بر در آمد اتفاقی

گروه وکلای آنی وکیل طبق ماده 191 قانون مالیات های مستقیم- درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود. به طور مثال اگر کسی مالی را در قبال دریافت چیزی به شخصی بدهد، یا کسی در قرعه‌کشی جایزه‌ای نصیبش شود نیز شخص منتفع مشمول این مالیات خواهد بود. اگر این درآمد اتفاقی به‌صورت نقدی باشد، مالیات مطابق با قیمت روز اخذ می‌شود و اگر غیرنقدی باشد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد.

مالیات بر در آمد اتفاقی چیست ؟

درآمد غیر نقدی یا مالیات بر در آمد اتفاقی طبق  ماده 120 قانون مالیات های مستقیم به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات قانون مذکور محاسبه می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده مالیات بر در آمد اتفاقی است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بهای روز تحقق درآمد همان ارزش منصفانه است که طبق استاندارد 13 گزارشگری مالی بین المللی اینطور بیان شده که ارزش منصفانه مبلغی‌ است‌ که‌ در زمان اندازه گیری، فعالان بازار می‌توانند در معامله‌ای‌ منظم از فروش دارایی به دست آورند یا برای انتقال بدهی پرداخت کنند. ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی، وجه نقد “درآمد نقدی”، بهای روز و ارزش معاملاتی می‌باشد.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی

گروه وکلای آنی وکیل : نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم است، بدین شکل است که برای مبلغ زیر 2 میلیارد ريال، 15% ، از 2 میلیارد ريال تا 4 میلیار دريال 20%، و برای مبالغ بیشتر از 4 میلیارد ريال 25% می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی و حقیقی

سازمان امور مالیاتی جهت ردیابی مطلوب درآمد اتفاقی، ردیف 6 ماده 13 مندرج در فصل پنجم (موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (مصوبه شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18) در اصلاحات بعدی از موارد عدم شمول معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم حذف نموده است.

 • نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی را سازمان امور مالیاتی طبق رای شورای عالی مالیاتی به شماره 14302/201 مورخ 1388/08/30 تفکیک نموده است.
 • نرخ مالیات بر  درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. (15%، 20، و 25%)
 • نرخ مالیات بر  درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی به استناد بخشنامه شماره 158/97/230 مورخ 1394/11/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، نرخ 25% موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم قابل اعمال می‌باشد.

وظایف مودیان مالیات بر درآمد اتفاقی

گروه وکلای آنی وکیل : وظیفه ای که مودیان مالیات بر درآمد اتفاقی  بر عهده دارند شامل ماده 123 ق.م.م شخصی که به‌صورت دائم یا موقت بلاعوض منافع مالی را از شخص دیگری دریافت می‌کند، موظف است تا مالیات منافع هرسال را در سال بعد پرداخت کند.

همچنین طبق ماده 126 ق.م.م اشخاصی که مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی هستند باید اظهارنامه مالیاتی خود را درمورد منافع موضوع ماده 123 ق.م.م به طور سالانه تا آخر اردیبهشت سال بعد و در سایر موارد تا آخر ماه بعد از تاریخ اخذ درآمد یا تعلق منافع، به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه داده و مالیات مربوطه را پرداخت نمایند.

معافیت‌های مالیاتی درآمد اتفاقی

گروه وکلای آنی وکیل : طبق ماده 127 قانون مالیات های مستقیم معافیت‌هایی برای مالیات بر درآمد اتفاقی وجود دارد که به شرح زیر است:

 1. هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه  وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و یا مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها درآمد بدست آورد.
 2. درآمدی که به‌عنوان تشویق دولت برای تولید و خرید محصولات کشاورزی  و صادرات در نظر گرفته می‌شود.
 3. وجوهی که از طریق کمک‌های مالی اهدایی به خسارت‌دیدگان سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و یا حوادث دیگر به اشخاص حفیفی و حقوقی پرداخت می شود.

 

درآمد اتفاقی:

درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگری بدست آورد، مشمول مالیات اتفاقی می گردد.

درآمد مشمول مالیات اتفاقی:

درآمد های اتفاقی، بر طبق قانون، صد در صد درآمد حاصل شده در صورت نقدی بودن، و طبق قیمت روز در صورتی که غیرنقدی باشد، مشمول مالیات قرار می گیرد.

لازم به ذکر است در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می ‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از مابه ‌التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌ گردد نسبت به طرف معامله‌ ای که از آن منتفع شده است.

مالیات بر درآمد اتفاقی

معافیت های مالیاتی درآمد اتفاقی:

گروه وکلای آنی وکیل :بر اساس ماده ۱۲۷ ق.م.م، موارد زیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمی باشند :

الف) کمک‌ های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان ‌های زیر به اشخاص حقیقی:

 • خیریه
 • عام ‌المنفعه
 • وزارتخانه ‌ها
 • مؤسسات دولتی
 • شرکت‌ های دولتی
 • شهرداری ها
 • نهاد های انقلاب اسلامی

ب) وجوه یا کمک‌ های مالی اهدایی به خسارت دیدگان اعم از:

 • جنگ
 • زلزله
 • سیل
 • آتش سوزی
 • سایر حوادث غیر مترقبه

ج) جوایزی که دولت برای تشویق بخش های زیر ارایه می دهد:

 • صادرات
 • تولید
 • خرید محصولات کشاورزی

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی:

نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی در خصوص اشخاص حقیقی، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م و در مورد اشخاص حقوقی به استناد رأی شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م قابل اعمال می باشد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره مالیات بر ارث می باشد.

مالیات بر درآمد اتفاقی =سید سجاد میرکاظمی وکیل و مشاوره مالیاتی 09122274983 – متخصص پرونده های حوزه کیفری و فرار مالیاتی

 

نتیجه گیری

در قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات بر درآمد اتفاقی اینطور می توان جمع بندی نمود که طبق ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی درآمدی نقدی یا غیرنقدی و به‌صورت بلاعوض از طریق معاملات محاباتی یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از شخصی دیگر دریافت کند، این فرد دارای درآمدی می باشد که درآمد مذکور مشمول مالیات اتفاقی است.

در صورتی که این درآمد توسط نهادهای دولتی، تشویق دولت، سازمان‌های خیریه و  هلال‌احمر  یا کمک‌های اهدایی به خسارت‌دیدگان باشد، معاف از پرداخت این مالیات خواهد بود. مشاورین مرکز مالی اقتصادی همت تراز همراه شما هستند تا بتوانید سوالات مالیاتی به بهترین نحوه پاسخگو باشند، از طریق صفحه تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

مالیات اتفاقی (Capital gain tax) مالیاتی است که در بودجه اکثر کشورها پیش بینی می گردد. این درآمد اتفاقی سال های زیادی است که در ردیف بودجه های کشور وجود دارد اما غالبا به چشم نیامده است.

در لایحه بودجه سال آینده کشور، میزان مالیات بر درآمد اتفاقی رقمی حدود ۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

اگر شخصی وجهی را به صورت بلاعوض به شخص دیگری هبه دهد و یا مالی را در قبال دریافت چیزی، به شخصی دیگر واگذار نماید و یا شخصی در قرعه کشی خرید کالا، جایزه ای نصیبش شود، شخص منتفع مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)