خدمات حقوقی

وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) :وکیل الزام به تنظیم سند اظهار داشته که یکی از مهمترین و تخصصی ترین دعاوی قضایی و حقوقی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. این دعوا به دلیل مهم بودن و پیچیدگی خاصی که دارد،وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) انتخابی بهینه است .بهتر است توسط وکیل متخصص الزام به تنظیم سند مطرح گردد. وکیل یا مشاور حقوقی این حوزه علاوه بر تجربه و تبحر باید دانش کافی در مورد آخرین تغییرات قانونی و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور داشته باشد. وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می بایست با تمرکز و تسلط خاص بر قوانین و تطبیق آن با موضوع مطروحه بهترین تصمیم را برای موکل یا ارباب رجوع خویش اتخاذ نماید.متخصص تنظیم سند باید به این مورد احاطه داشته باشد که چه افرادی را در ردیف خوانده قرار دهد.وکیل خیلی اثر مستقیم دارد.(دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)وفق مقررات ثبتی باید اسناد ثبت گردد وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) مهم است.وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)موثر است…

وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)
وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

خوشبختانه گروه وکلای آنی وکیل با بهره گیری از جمعی از وکلای خبره خویش همچون سید سعید میرکاظمی متخصص حقوق خصوصی با دو دهه وکالت دادگستری و همچنین سید سجاد میرکاظمی 09122274983  متخصص جرایم اقتصادی املاک و خانواده و همچنین جمعی از متخصصین ثبتی و حوزه ملک و تشکیل کارگروه اراضی و املاک گام های بهینه ای در این حوزه برداشته اند.

وکیل الزام به تنظیم سند

تعریف سند رسمی

به طور کلی انتقال مالکیت یک مال به دو صورت می تواند صورت بگیرد .

  1. از طریق سند رسمی
  2. از طریق سند عادی

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی((اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است))

همچنین مطابق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی ((غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است )) در حقوق ایران اسناد رسمی از اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردار هستند.

الزام به تنظیم سند ملک

برای طرح این دعوا بهتر است به وکیل الزام به تنظیم سند ملکی مراجعه شود.وی با تسلط کامل بر قوانین مختلف حوزه اسناد و املاک و شناخت و علم کافی بر موضوع و داشتن مهارت کافی ضمن مطالعه قرارداد کتبی یا شفاهی با الکترونکی فی مابین قرارداد با یک زاویه نگاه خاص و نیز با علم بر مقررات و تعهدات اقدام به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند ملکی مینماید.

شرایط لازم برای اقدام به طرح دعوا

وکیل متخصص یا مشاور حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی برخی شرایط لازم برای طرح دادخواست را برای موکل یا ارباب رجوع خود به شرح زیر بازگو می کند:

  • اولا، وجود قرارداد یا توافق نامه ای  که به صورت معین و مشخص تعهد انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
  • ثانیا، گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفتر خانه اخذ شده باشد. نکته شایان ذکر اینکه که گرفتن گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارات و ضرر و زیان قراردادی و نیز مطالبه وجه التزام های قراردادی می باشد نه تنظیم سند رسمی که نیاز به مشاوره وکیل خسارات قراردادی دارد.
  • ثالثا، بهتر اینکه از  قبل  اظهارنامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده باشد.
  • رابعا، تعهد صریح فروشنده ملک  در قرارداد طرفین  به حضور در تاریخ معین در دفتراسناد رسمی جهت امضای سند انتقال مشخص شده باشد.
  • خامسا، قبل از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار شهرداری  و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.وکیل الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند خودرو

وکیل متخصص الزام به تنظیم سند خودرو با شناخت قواعد و مقررات ویژه در حوزه خودرو و برگ سبز خودرو بهترین دادخواست را جهت احقاق حقوق موکل خویش مینماید .

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، دعوایی است که از جانب خریدار خودرو علیه فروشنده در یک دادگاه حقوقی مطرح گردیده و به موجب آن، خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده ای را که خودرو خود را با سند عادی به خریدار انتقال داده و اکنون از تنظیم سند رسمی خودداری می کند را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی خودرو مینماید.نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند چقدر طول میکشد؟

سوال مهم اینجاست که مدت زمان رسیدگی به پرونده های  الزام به سند خودرو چقدر است ؟

در پاسخ وکیل متخصص گروه وکلای آنی وکیل اظهار میدارد که :امکان اینکه طول زمان یک دادرسی حقوقی مشخص شود وجود ندارد. اعم از اینکه دعوای الزام به تنظیم خودرو باشد، یا هر دعاوی حقوقی دیگر اما معمولا یک چنین دعوای چیزی در حدود 4 تا 5 ماه برای رسیدگی بدوی زمان میبرد.

الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای

نکات مهمی که در تنظیم سند ملک باید توجه کرد از قرار زیر است:

اولا نکته مهمی که باید به آن پرداخت اینکه مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در رابطه با اموال غیرمنقول (ملک، آپارتمان، ساختمان، زمین و… ) دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

دوما در رابطه با دعاوی الزام به تنطیم سند برای اموال منقول (خودرو) دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان دادگاه صالح شناخته می شود.

سوما  جهت طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بایستی هزینه ای معادل با ۳/۵ درصد از ارزش ملک را به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت نمایید.

رابعا قبل از الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، اخذ مواردی همچون پایان کار، مفاصاحساب مالیاتی و صورتمجلس تفکیکی ملک ضروری می باشد.

خامسا  در صورت محکومیت خوانده، خریدار می تواند خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند را مطالبه نماید. برای این منظور خریدار می تواند با ارائه ی دادخواستی در دادگاه حقوقی محل وقوع مال به طرفیت فروشنده خسارات وارده را مطالبه کند.

مواد قانونی الزام به تنظیم سند رسمی

نکته شایان ذکر است اینکه :فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

وکیل برای تنظیم سند

موانع الزام به تنظیم سند رسمی

موانع پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، به طور خلاصه موارد زیر هستند: در رهن بودن ملک موضوع خواسته بازداشت بودن ملک موضوع خواسته ممنوع المعامله بودن فروشنده

حق الوکاله وکیل الزام به تنظیم سند رسمی (هزینه وکیل الزام )

حق الوکاله وکیل الزام به تنظیم سند

وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)
وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

هزینه وکیل الزام به تنظیم سند معمولا 5 تا 7 درصد و گاها تا ده درصد از ارزش ملک است که با حکم دادگاه به نفع شما، فروشنده باید بخشی از این هزینه را پرداخت کند. همچنین با توجه به اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند، مالی است، به اندازه 3/5 درصد از ارزش ملک محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که ملاک تعیین هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی، مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه یا دادخواست نخواهد بود.

هر ساله کمیسیون تقویم املاک اداره امور اقتصادی و دارایی، ارزش معاملات منطقه‌ای را برای هر شهر و استانی مشخص می‌کند و این ارزش مناطق به عواملی مثل مصالح، قدمت، تراکم و غیره وابسته است. به طور کلی هزینه وکیل الزام به تنظیم سند بر اساس وسعت کار متفاوت خواهد بود و برخی از وکلا بر طبق تجارب موفقیت آمیز خود هزینه بالاتری را خواهان می‌شوند. لازم به ذکر است که موکل باید بر اساس تعرفه قانونی تعیین شده در آئین‌نامه، هزینه سفر وکیل، حق مشاوره وی و حق‌الوکاله او را بر طبق سالی که قرارداد منعقد شده است، پرداخت کند.

تبیین گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی

گروه وکلا و داوری آنی وکیل   تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی  در راستای رفع نیازهای قضایی تمامی اقشار جامعه با در نظر گرفتن تمامی جوانب  فردی و قضایی سعی در برقراری ارتباط بین موکلین محترم با اقسام مختلف وکلا را دارد.  توسط آقای سید سعید میرکاظمی با بیش از دو دهه تجربه عملی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی و همچنین سید سجاد میرکاظمی متخصص کیفری و حوزه اراضی و املاک و… در زمینه های متعدد تاسیس شده است. مدیریت سازمان یافته خدمات حقوقی آنی وکیل، از تجارب موفق گروه وکلا و موسسات  پیشرفته الگو برداری شده است.

گروه وکلای آنی وکیل با حل و فصل کردن بیش از هزاران پرونده مختلف در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و نظامی متعهد به وسیله در جهت احقاق حقوق موکلین و ارباب رجوع محترم نیز است.وکیل الزام به تنظیم سند (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) حرفه ای است.

گروه وکلای آنی وکیل  توانسته است به صورت منطقی و بدون بلند پروازی‌های غیر معقول، به اهداف کوتاه مدت خو د نائل آید. گروه وکلای آنی وکیل، از تجارب و موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق اهداف بزرگ الگو برداری می‌نماید. در حال حاضر تعداد زیادی  عضو متخصص در گروه وکلای آنی وکیل  از اقصا نقاط کشور مخصوصا مناطق تهران فعالیت می نمایند.

نظر به وجود نیاز در بخش های مختلف جامعه به منظور مشاوره‌های حقوقی، محدودیتی برای آنی وکیل  در همکاری با حقوقدانان و وکلا و نیز دانش آموختگان سایر گرایش های علمی وجود ندارد.

وکیل الزام به تنظیم سندسید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری 09122274983 متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده و متخصص دعاوی ملکی  و وکیل ملکی در تهران و…

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)