مقالات حقوقی

وکیل جعل اسناد | مشاوره حقوقی جعل | تهران

در این مقاله میخواهیم راجب جعل اسناد صحبت کنیم که توسط وکیل جعل اسناد تهیه و تنظیم شده است و شما می توانید جهت مشاوره حقوقی جعل با شماره های موجود در گروه آنی وکیل وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

پرونده های حقوقی و کیفری و به طور کلی جرائم مختلفی در دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد که یکی از آن ها جعل است. جعل در موارد مختلفی صورت می گیرد. در مواردی که جعل سند و … رخ داده باشد بهتر است که پرونده به یک وکیل جعل اسناد سپرده شود. اگر می خواهید با وکیل جعل بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

عناصر جعل

سید سجاد میرکاظمی  با بیان اینکه جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، عنوان کرد: عنصر مادی دارای اجزایی از قبیل فعل مثبت و فعل منفی یل ترک فعل است.

وی اضافه کرد: فعل مثبت همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون بوده و فعل منفی یا ترک فعل نیز در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌ که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند ، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم. این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عنصر معنوی و روانی جرم جعل اظهار کرد: جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

وی افزود: برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند .

میرکاظمی با اشاره به عنصر قانونی جرم جعل بیان کرد: قانونگذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

جعل چیست؟

حجم قابل توجهی از پرونده های کیفری مربوط به جرم جعل اسناد هستند. این جرم با توجه به اینکه رابطه مستقیمی با اعتبار و اطمینان مردم دارد رخ دادن آن دارای مجازاتی بسیار سنگین می باشد. به تغییر یا ساختن آگاهانه نوشته یا سند به ضرر دیگری و بر خلاف حقیقت جعل می گویند. پایه و اساس جرم جعل به اشتباه انداختن سایر افراد به قصد سو استفاده و فریب آن ها است.

منظور از سند جعلی سندی می باشد که جرم جعل در آن رخ داده است.اثبات جرم جعل به راحتی امکان پذیر نیست و باید حتما دلایل و مستندات کافی و قانونی وجود داشته باشد.  به همین دلیل است که توصیه می شود چنین جرائمی توسط یک وکیل جعل اسناد پیگیری شود.

وکیل جعل کیست؟

منظور از وکیل جعل اسناد وکیل کیفری است که در زمینه پیگیری و بررسی پرونده های جعل دارای تخصص و تجربه کافی می باشد. این وکیل کاملا به مصادیق جرم جعل، جعل سند ازدواج، شیوه های جعل اسناد، روش های اثبات جرم جعل، جعل معنوی در اسناد رسمی، تشخیص اسناد جعلی و … مسلط می باشد. از این رو افرادی که چنین مشکلاتی برای آن ها پیش آمده است به راحتی می توانند با سپردن خود به وکیل جعل از حق و حقوق خود دفاع نمایند.

سند مجعول

به گفته سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری، در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است. این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.

وی با بیان اینکه برای ‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی ‌استفاده‌ از سند مجعول،‌ شرایط‌ و ارکانی لازم‌ است، ادامه داد: رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است. عنصر روانی‌ یا رکن مادی این جرم نیز همان عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ است. شاه‌صاحبی در ادامه تصریح کرد: در وارد کردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد، بلکه‌ ضرر معنوی‌ را نیز شامل‌ می‌شود و شخص‌ متضرر نیز شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی می‌شود.

به گفته وی، در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد ۵۲۴ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم می‌توان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است. وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.

شاه‌صاحبی اضافه کرد: اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است. اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

چگونه می توان جرم جعل را در دادگاه اثبات نمود؟

بر اساس قوانین و مقررات ایران برای آنکه بتوان یک جرم را در دادگاه ثابت نمود باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی جرم ثابت شود. در مورد جرم جعل نیز باید این سه رکن در دادگاه ثابت شود تا حکم صادر گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل

معمولا جرم جعل در دادگاه محل وقوع مورد بررسی قرار می گیرد و آن دادگاه مرجع صالح رسیدگی به جرم محسوب می شود که وکیل جعل اسناد باید به آن مراجعه نماید. اما در مواردی محل ارتکاب جرم، محل دستگیری متهم و یا محل اقامت او ابهاماتی وجود داشته باشد در مورد صلاحیت دادگاه تفاوت هایی وجود دارد. اما به طور کلی دادگاهی که در حوزه آن ارتکاب جرم رخ داده است صالح به رسیدگی تمامی جرائم متهم می باشد.

مصادیق جرم جعل

جرم جعل در ایران دارای مصادیق مختلفی است که با اطلاع از آن ها و کمک گرفتن از مشاوره حقوقی جعل راحت تر می توان به پیگیری آن و پس از گرفتن اصل مطالبات اقدام نمود. از جمله مصادیق جرم جعل می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • ساختن سند یا نوشته خلاف واقع
 • خراشیدن یا تراشیدن (منظور از تراشیدن از بین بردن کامل یک کلمه می باشد این در حالی است که خراشیدن تنها از بین بردن بخشی از کلمه است)
 • ساخت مهر یا امضا افراد ثالث بدون آنکه اطلاع داشته باشند و اجازه دهند
 • الحاق
 • قلم بردن و تغییر دادن حروف و کلمات
 • سیاه نمودن یا از بین بردن بخشی از نوشته
 • تغییر دادن تاریخ سند و جلو یا عقب انداختن آن
 • چسباندن نوشته ای به نوشته ای دیگر

بهترین وکیل جرم جعل

بهترین وکیل جعل در تهران وکیلی است که در این زمینه حرفه ای و با تجربه باشد و به خوبی از قوانین و مقررات جعل آگاه باشد. امروزه پیشرفت تکنولوژی موجب شده که ابزارهای الکترونیکی متعددی جهت جعل وجود داشته باشد. از این رو نیاز است که پرونده های جعل به یک وکیل عالی سپرده شود تا بتواند با تنظیم صحیح و اصولی شکایت از حقوق موکل خود دفاع نماید.

 

علاوه بر این افرادی که قصد دارند در مورد جعل سند در دادگاه شکایت نمایند بهتر است که پیش از هر اقدامی از مشاوره حقوقی جعل کمک بگیرند تا بهتر بتوانند این مسیر را پیگیری نمایند. از جمله ویژگی های یک وکیل متخصص می توان داشتن رزومه عالی، تخصص و دانش کافی در زمینه جعل اسناد، تمرکز و پیگیری مستمر، دور بودن از حواشی و … اشاره نمود.

مراجعه به وکیل جعل دارای چه مزایایی است؟

مراجعه به وکیل جعل اسناد در پرونده های جعل دارای مزایای بسیاری است که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم.

 • دیگر نیازی به حضور شاکی در دادگاه نمی باشد.
 • طی مدت زمان کوتاه تری جرم جعل اسناد اثبات می شود.
 • وکیل به راحتی می تواند به منظور جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جعل کننده اقدام نماید.
 • وکیل قادر است به جای موکل درخواست کارشناسی و خط نگاری دهد.
 • وکیل جعل حتی می تواند از طرف شاکی اعلام رضایت یا عدم رضایت نماید بدون آنکه به حضور شاکی نیازی باشد.

اگر نیاز مشاوره حقوقی جعل دارید می توانید با شماره های داخل سایت تماس بگیرید و با بهترین وکیل جعل اسناد مشاوره حقوقی داشته باشید و در صورت تمایل باگروه وکلای آنی وکیل با خیال راحت کار خود را به ما بسپارید.

طرح دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری؟

سید سجاد میرکاظمی  در پاسخ به اینکه در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود، بیان کرد: رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.

وی در خصوص اینکه آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس، وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین‌‌کننده جرم محسوب می‌شود یا خیر، افزود: آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن .

شاه‌صاحبی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جعل در فتوکپی مجازاتی برای فرد مرتکب به دنبال خواهد داشت یا خیر، ادامه داد: برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست «قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی)» و دوم و مهمتر «برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه »؛ در نتیجه طبق رویه قضایی دست‌کاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد .

وی در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل نیز خاطرنشان کرد: جرم جعل از جرایم قابل گذشت(وفق ماده۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری ) است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف  میکند  و در هر مرحله موقوف میشود.09122274983  سید سجاد میرکاظمی

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)