خدمات حقوقی

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری) با عنایت به قرار داد فی ما بین موجر و‌مستاجر و‌ تاریخ دقیق قرار داد به این نکته پی میبرد که قرار داد ملک تجاری از قوانین موجر و مستاجر سال ۵۶ پیروی میکند، یا قواعد و مقررات سال ۱۳۷۶ تبعیت میکند. گروه وکلای آنی وکیل با همکاری جمعی از وکلای مجرب و با تجربه در حوزه اراضی و املاک و همچنین مسلط به مقررات حوزه موجر و مستاجر و قوانین حقوق خصوصی بهترین زاویه و‌نگرش برای ترتیب دادن بهترین استراتژی برای طرح دعوا یا دفاع از حقوق موکل اقدام میکند.وکیل خیلی اثر مستقیم دارد.حتما از وکیل متخصص ملکی استفاده کنید.وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه اشاره دارد که ممکن است حق کسب و پیشه تحت شرایط متزلزل شود لکن حق سرقفلی باید بهرحا پرداخت گردد.وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) خیلی مهارت دارد.وکیل سرقفلی مسلط به امور قراردادی است.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) حرفه ای است.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه دارای دانش و مهارت زیادی دارد. 

مدیر مجموعه آنی وکیل به عنوان داور حرفه ای منتخب دارای تجربیات وافر و فوق تخصص در زمینه امور ملکی می باشد.(دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)وکیل موجر و مستاجر مسلط به قوانین حوزه حقوق خصوصی است.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه با علم و دانش و تجرب فرق بین سرقفلی و حق کسب و‌ پیشه را دقیقا میداند و در خصوص دعاوی سرقفلی،وکیل متخصص که سالهای متمادی در با آگاهی از کلیه قوانین و مقررات مربوطه و تبحر کامل از رویه قضایی این دعاوی،به طور حرفه ای و تخصصی به انواع پرونده های مربوط به حق کسب و پیشه و حق سرقفلی رسیدگی کرده و بهترین نتیجه را برای موکلین خود کسب کرده است و همچنان آماده دفاع از حقوق شما موکل محترم می باشد. نکته شایان ذکر این است که از آنجائیکه قوانین سرقفلی و کسب و پیشه از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است. بنابراین هر وکیلی صرفا نمی تواند پاسخگوی سوالات و مسائل پیش رویتان در این حوزه باشد.وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) دانش و مهارت زیادی در این موضوعات دارد.وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) امری حرفه ای است.

وکیل سرقفلی
وکیل سرقفلی

بهترین وکیل سرقفلی

شخصی است که :

 • تمرکز و مطالعات دقیقی روی کتب مختلف  و مقالات و تألیفات که به تبیین ماهیت سرقفلی و‌ حق کسب و‌ پیشه داشته باشد.
 • علاقه و‌میل به حل و‌فصل و احقاق حقوق موکل در حوزه اراضی و املاک به ویژه سرقفلی داشته باشد.
 • دارای تجربه کافی در این مورد باشد.
 • مفهوم و‌تفاوت ملک مسکونی و تجاری بشناسد

آیا سرقفلی به ارث میرسد؟

وکیل مجرب گروه وکلای آنی وکیل اذعان دارد: بله وفق قوانین و مقررات ارث هر مالی که از مورث به جای بماند به ورثه متوفی ارث میرسد. باید توجه داشت هنگامی که سرقفلی به ارث برسد، به طور مشترک و مشاع خواهد بود. حال چنانچه در نحوه اداره کردن و استفاده از آن با یکدیگر به توافق نظر نرسند، می‌توان تقاضای سرقفلی را از دادگاه درخواست نمود که البته این موضوع هم پیچیدگی‌های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت.

سرقفلی قابل توقیف است یا بازداشت دارد؟

بازداشت و مصادره حق کسب ‌و‌ پیشه مستاجر در حد خود ممانعت قانونی ندارد؛ اما اعمال مزایده و فروش این حق جهت بازستانی حقوق محکوم‌له بی خشنودی مالک جواز قانونی ندارد.

پس در صورت اثبات درستی مزایده دادگاه به صدور حکم جا به جایی حق کسب‌ و‌ پیشه به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی می پردازد، به جز در مواردی که برنده مزایده خود صاحب ان باشد ، اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد ذکر کرده است: مصادره سرقفلی از طریق اجرا مجاز است اما به این خاطرکه حق معلق است تازمانی که منجز و مستقر نشده است اعمال کارهای اجرایی مجوز ندارد.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

متخصص  و وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه عضو گروه وکلای آنی وکیل با بررسی قوانین و مقررات موجر و مستاجر سال 56 و 76 و قانون مدنی به تفاوت های متفاوتی پیرامون بحث میرسد که در زیر به برخی تفاوت ها میپردازیم.

1) علت ایجاد حق سرقفلی با حق کسب و پیشه

نکته قابل توجه اینکه اولین تفاوت اساسی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه در منشأ و علت ایجاد آن  میباشد. با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، و آیین نامه و بخشنامه های آن حـق کسـب و پیـشه به موجب مواد 19 و 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ایجاد می‌گردد.

سابقه و نحوه فعالیت های مستأجر که موجب رونق محل و افزایش ارزش محل کسب شده است مؤثر در ارزش آن است و فرقی نمی‌کند که مستأجر مبلغی را در ابتدا بعنوان سرقفلی به موجر پرداخته باشد یا نپرداخته باشد و همچنین فرقی نمی‌کند که این حق در قرارداد از مستأجر سلب شده باشد یا سلب نشده باشد.

2) پرداخت حق سرقفلی به مستأجر قبلی

حـق سـرقفـلی به مالک یا به مستأجر قبلی پرداخت می‌شود ولی حق کسب و پیشه به مستأجر فعلی پرداخت می‌شود. حق سرقفلی از حقوق مالی است و برخلاف حـق کسـب و پیشـه قابل توارث، قابل ضمان، قابل توقیف و قابل انتقال به غیر است.
حق کسب و پیشه در صورت تجویز دادگاه و صدور حکم، تحت شرایط خاصی قابل واگذاری و انتقال است.

3) ارزش حق سرقفلی و ارزش حق کسب و پیشه

نکته مهمی که وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اشاره دارد اینکه؛ تفاوت دیگری که بین حق سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود دارد در معیار تعیین ارزش برای این حقوق می‌باشد. ارزش حق سرقفلی وابسته به محل اجاره و نوع بنا می‌باشد. ولی ارزش حـق کسب و پیشه به میزان و مدت فعالیت مستأجر بستگی دارد.

4) قائم بودن حق کسب و پیشه به شخص

نکته مهمی که وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اشاره دارد اینکه؛ ارزش و‌ اعتبارحق سرقفلی با اراده و میل مالک تعیین می‌شود. ولی ارزش حـق کسـب و پیشـه توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری معین می‌شود.

فلذا حـق سرقفـلی قائم به محل کسـب است و این در حالی است که حق کسب و پیشه قائم به شخص است.

5) قابل اسقاط بودن حق سرقفلی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 قانونی  آمره است. فلذا حـق کسـب و پیـشه در قرارداد اجاره و قراردادهای بعدی قابل سلب و اسقاط نیست. زیرا به مرور زمان حاصل می‌شود و اسقاط ما لم یجب امکان‌پذیر نیست. اما حق سرقفلی بعنوان یک حق از جانب دارنده آن، قابل اسقاط بنحو معوق یا بلاعوض است.

6) وضعیت تخلیه ملک در حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

نکته مهمی که وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اشاره دارد اینکه؛ حق کسب و پیشه سبب شده است. که موجر با شرایط خاصی قادر به تخلیه و تحویل ملک خود حتی پس از انقضای مدت اجاره گردد. ولی در خصوص اماکن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به محض انقضاء مدت اجاره، موجر با پرداخت حق سرقفلی، قادر به تخلیه ملک خویش خواهد بود.

آیا حق کسب و پیشه خود به خود برای مستأجر بوجود می‌آید؟

نکته شایان ذکر اینکه که وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اشاره دارد اینکه؛ حـق کسـب و پیـشه برخلاف حق سرقفلی (که باید در قرارداد تصریح شود.)، بدون آنکه در قرارداد به آن اشاره‌ای شود بصورت خود به خود با فعالیتهای  تجاری در ملک برای مستأجر بوجود خواهد آمد.و ابتدا به ساکن مبلغی تحت عنوان مشخص سرقفلی باید پرداخت شود.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)
وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

نحوه انتقال سرقفلی به ورثه

روش های انتقال حق سرقفلی

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اظهار دارد که در یک تقسیم بندی :

انتقال قضایی: در انتقال قضایی، سر قفلی از طریق حکم دادگاه انتقال می یابد.
انتقال اختیاری: در انتقال اختیاری، سر قفلی مغازه تجاری از طریق اسناد رسمی و با رضایت کامل مالک سرقفلی  (موجر) به صاحب جدید انتقال می یابد.
انتقال قهری: چنانچه صاحب سر قفلی فوت کند، تمامی حقوق او به صورت قهری به ورثه ای وی انتقال می یابد.

تعیین میزان سرقفلی

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل اشعار میدارد که :

در محاسبه ارزش سرقفلی مغازه به عواملی مختلفی مانند نوع فعالیت، ویژگی ها، کیفیت، موقعیت ملک، تجهیزات و امکانات بنا توجه می شود در حالی که در تعیین ارزش حق کسب و پیشه، عوامل دیگری مانند زمان اجاره، رونق کار، جذب مشتری، شهرت مستاجر، نوع تجارت و مستاجر موثر است.

فلذا درصورتی‌که مالک و مستأجر در میزان حق سرقفلی توافق نکنند، کارشناس با توجه به موارد زیر به تعیین این مبلغ اقدام خواهد کرد:

 • شرایط و کیفیت اجاره از نظر امتیازاتی که در اجاره‌نامه برای مالک یا مستأجر قید شده.
 • موقعیت و مرغوبیت محل کاریا تجارت.
 • نوع کسب‌وکار مستأجر.
 • وضع و موقعیت فیزیکی  محل اجاره از نظر بنا.
 • طول مدت اشتغال مستأجر به کسب‌وکار در محل اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل اثر داشته.
 • مخارجی که مستأجر برای آماده‌سازی و تزئینات متحمل شده.
 • وکیل برای خرید ملک تجاری
  مشاوره املاک میدان رسالت (خرید فروش رهن اجاره

نظر وکیل سرقفلی پیرامون تعدی و‌ تفریط

ابتدا به تعریف تعدی و تفریط  مستاجر توسط وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه گروه وکلای آنی وکیل میپردازیم:

تعدی: یعنی مستاجر عملی را خارج از قرارداد و عرف نسبت به مورد مستاجره انجام دهد عمل تعدی محسوب می شود.

تفریط : مطابق ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

بنابراین، تفریط یعنی ترک فعل توسط مستاجر در قانون مدنی مصوب 1307 ضمانت اجرای حقوقی تعدی و تفریط الزام مستأجر متخلف ملزم به انجام شرط و اجرای قرارداد است و در صورت عدم امکان منع، برای موجر حق فسخ ایجاد می شود. ولی در قانون موجر مستاجر 1356  مطابق ماده ۱۴ بر عکس قانون مدنی، حق تخلیه برای موجر ایجاد می‌گردد و علاوه بر آن مستأجر حقوق قانونی خود را که همان حق کسب یا پیشه یا تجارت است را از دست می‌دهد.

وکیل سرقفلی مغازه

گروه وکلای آنی وکیل یک مجموعه حرفه ای در زمینه امور اراضی و وکیل ملکی در تهران می‌باشد. در این گروه تعدادی از وکلای فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور وجود داردبرای ارتباط بهتر با کارشناسان این مجموعه با شماره 09122274983 تماس بگیرید.

هرکدام از متخصصین ما در یکی از بخش‌ها و دعاوی امور اراضی و املاک دارای تخصص و تجربه و تبحر بوده و به صورت اختصاصی در همان حوزه فعالیت می‌کند. همچنین همکاری موثری با دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان ثبتی و مشاورین املاک با تجربه دارد. در این مجموعه وجود دارد که در انواع پرونده‌های ملکی اقدام به راهنمایی و ارائه مشورت به ارباب رجوع می‌کنند.

وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)
وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

در خصوص دعاوی سرقفلی، یک تیم حقوقی فوق تخصصی در این گروه و دفتر فعالیت می‌کند که چندین سال است با آگاهی از کلیه قوانین و مقررات مربوطه و آیین نامه های مرتبط و شناخت کامل رویه قضایی این دعاوی، به صورت حرفه ای و تخصصی به انواع پرونده‌های مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی رسیدگی کرده و بهترین نتیجه را برای موکلین کسب کرده‌اند و هم‌اکنون آماده ارائه تخصصی‌ترین خدمات در این حوزه به موکلین محترم می‌باشند.

3.7/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)