خدمات حقوقیمقالات حقوقی

وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت

وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی) :وکیل خسارات قراردادی شخصی است، مسلط به قوانین و مقررات و آیین نامه ها و بخش نامه های مختلف در حوزه مقررات و همچنین قراردادهای مختلف در حوزه های مختلف ملکی،زمین،اراضی و… که با عنایت به علم و دانش و تسلط در حوزه تنظیم قراردادی که با بررسی پیش بینی شروط خاص ضمن عقد بهترین ضمانت اجراهای مدنی را برای موکل یا طرفین قرارداد تنظیم مینماید.وکیل خسارات قراردادی با دانش و مهارت و علم به موضوع در جهت جبران خسارات موکل بهترین دادخواست را میدهد.(دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت مهم ولازم است.

وکیل فسخ قرارداد

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.وکیل خیلی اثر مستقیم دارد.وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت حرفه ای است.وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت

سید سجاد میرکاظمی شماره تماس آنی وکیل : 09122274983

وکیل خسارات قراردادی
وکیل خسارت قراردادی در تهران

وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت -گروه وکلای آنی وکیل متشکل از تیمی از متخصصان حقوقی و وکلای مجرب در زمینه های مختلف حقوق خصوصی و متبحر ذر تنظیم قرارداد های ملکی قولنامه و مبایع نامه جهت خرید و فروش آپارتمان و زمین های مختلف با کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی که جهت ارتیاط میتوانید باشماره 09122274983 تماس حاصل بفرمایید.

ابتدا در لغت خسارت معانی زیادی دارد که درمجموع یعنی ضرر و زیان. در حقوق مدنی خسارت یعنی هر جا که ضرر و زیانی به اموال، سلامت، حیثیت و عواطف شخصی وارد شود اصطلاحاً می‌گویند ضرری به بار آمده است.

در مقاله‌ی حاضر منظور از خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات یعنی ضرر و زیان است و منظور از تأدیه خسارت یعنی جبران ضرر است. طبق ماده‌ی 226 قانون مدنی هنگامی‌که فردی در تعهدات خود کوتاهی کند طرف دوم معامله می‌تواند ادعای خسارت کند.

انواع خسارت در قانون مدنی

وکیل متخصص گروه وکلای آنی وکیل اظهار داشته که خسارت به دو قسم است:

1- خسارت قراردادی

2- خسارت غیر قراردادی

نکته شایان ذکر اینکه:

درصورتی‌که بین طرفین معامله قراردادی معتبر بسته‌شده باشد و خسارت ناشی از عدم تعهد به مفاد آن در قرارداد بیان‌شده باشد، در این مورد خسارت از نوع قراردادی است در غیر این صورت از نوع غیر قراردادی است.

جبران خسارت در قانون مدنی

بر اساس قانون مسئولیت مدنی :
‌مصوب 7 اردیبهشت 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

‌ماده 2 – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت

‌ماده 3 – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

+++درصورتی‌که در قرارداد خسارتی به متعهد له وارد شود، فرد می‌تواند جهت جبران خسارت خویش به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه‌ی جبران خسارت نماید. برای ایجاد مسئولیت قراردادی و مطالبه‌ی خسارت قراردادی شرایط زیر لازم و ضروری است:

  1. انقضای موعد تعهد
  2. عدم اجرای تعهد
  3. ورود ضرر به متعهد له
  4. برقراری رابطه سببیت عرف بین عدم اجرای تعهد و ضرر
  5. لزوم جبران خسارت به‌حکم قرارداد، قانون یا عرف
  6. وکیل خسارت قراردادی
    وکیل قراردادی در تهران

خسارت قراردادی یا وجه التزام

برای اینکه مطلب جا بیفتد بهتر است به این سوال بپردازیم که وجه التزام چیست ؟

در پاسخ وکیل قرارداد گروه وزین وکلای آنی وکیل اظهار میدارد که نوعی خسارت است که در قرارداد به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد برای متعهد در نظر گرفته می شود.

یعنی در صورتی که هریک از طرفین قرارداد به تعهد خود در قرارداد عمل نکند مسئول پرداخت خسارت می باشد.

وجه التزام چیست؟

وکیل خسارات قراردادی گروه وزین وکلای آنی وکیل اشاره دارد که وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین در عقد قرارداد نوشته و هر یک از طرفین قرارداد اگر به تعهدخویش در موعد مقرر عمل نکنند، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه به طرف مقابل می‌شوند.

فلذا  وجه التزام به نوعی ضمانتی برای عدم تخلف از انجام تعهد در قرارداد است. به این صورت که اگر هر یک از طرفین قراردادی در زمان مشخص به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر حق مطالبه وجه التزام در قرارداد را دارد. همچنین در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان کسی است که تعهد به نفع او بوده و خوانده به تعهد خود در قرارداد عمل نکرده است.

انواع وجه التزام چیست؟

همانطور که اشاره شد مطالبه وجه التزام به دو صورت در دادگاه های عمومی و قضایی پیگیری می‌شود.

شایان ذکر است که در نوع اول وجه التزام برای عدم انجام تعهدات میباشد و در نوع دوم خسارتی برای تأخیر در انجام تعهدات در نظر گرفته می‌شود.

+خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به این صورت است که یکی از طرفین قرارداد برای عدم انجام تعهدی که در قرارداد ذکر شده، موظف به پرداخت خسارت به شخص متضرر است.

++اما در نوع دوم، وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات به این صورت است که یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکرده و باید به ازای هر روز یا هر ماه، مبلغی را به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید.

مطالبه وجه التزام در قرارداد

همچنین این نکته اضافه میگردد که دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد یک دعوای منقول است. و وفق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مرجع صالح برای ارائه دادخواست مطالبه، دادگاه محل اقامت خوانده، محل اجرا یا انعقاد قرارداد است. بعد از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان، حکم صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود.

متخصص وصول خسارات قراردادی گروه وکلای آنی وکیل اشاره دارد که :

در ادامه اموال خوانده برای توقیف به دادگاه معرفی شده و در صورت عدم شناسایی اموال خوانده، خواهان درخواست خود را جهت استعلام اموال خوانده، به اداره ثبت اسناد رسمی، املاک، بانک مرکزی و راهنمایی و رانندگی تقدیم می‌کند. در مرحله بعد، اگر مال و اموالی از خوانده شناسایی نشود، حکم جلب خوانده صادر می‌گردد.

وکیل قراردادی در تهران
وکیل حرفه ای در تهران

شرایط مطالبه خسارت غیر قراردادی

وکیل متبحر خسارات قراردادی اعلام میدارد که جهت دریافت خسارات غیرقراردادی بر خلاف خسارات قراردادی وقتی امکان پذیر است که قرارداد وجود نداشته باشد یا جبران خسارت ناشی از نقض یا عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تصریح نشده باشد و یا در کل بحث تعهدات قراردادی مطرح نباشد.

رای وحدت رویه خسارت عدم انجام تعهد

رای وحدت رویه جدید در خصوص وجه التزام قراردادی

رای وحدت رویه جدید در خصوص وجه التزام قراردادی به شماره 805 که در روزنامه رسمی شماره 22141 مورخ 1399/12/28 منتشر شده است به این قرار است:

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌الاتباع است.

شایادن ذکر است تا قبل از صدور رای اخیر رویه غالب دادگاه ها و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بدین شکل بوده است که تعیین خسارت بیش از شاخص های رسمی را مجاز نمی دانستند.

خسارت تأخیر تادیه قراردادی

خسارت تاخیر تادیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

وکیل خسارات قراردادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)
وکیل خسارات قراردادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

وکیل مطالبه خسارت-مشاوره حقوقی مطالبه خسارت  سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 09122274983

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)