مقالات حقوقیمقاله های حقوقی

وکیل حضانت | سن حضانت | قانون حضانت

وکیل حضانت | سن حضانت | قانون حضانت در این مقاله میخواهیم به بررسی حضانت و نکاتی راجب وکیل حضانت، سن حضانت و قانون حضانت برای شما بگوییم و در صورت داشتن سوال می توانید از وکیل حضانت بپرسید.

وکیل درجه ۱ تهران ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ : سید سجاد میرکاظمی – متخصص  حقوق داوری و. جرایم اقتصادی ملکی خانواده.

یکی از آثار تسب مشروع تهاد حضانت می باشد. کلمه حضانت در لغت به معنای نگهداری و پروردن است . که معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد که در این مورد مفهوم اصطلاحی حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر داشته است ۶۴ قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط کلمه حضانت را تعریف نکرده و فقط پیرامون حضانت مقرراتی را ارائه داده اند.

قانون حضانت در ایران

با توجه به عدم تعریف حضانت در نص قانون موضوعه ایران و لحاظ مقررات مرتبط موجود در قانون، حضانتی که مدنظر مقنن ایران است بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی ، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران، منظور بوده است ۶۵حضانت در وهله اول هم حق و هم تکلیف طبیعی و قانونی والدین است و تا زمانی که والدین طفل صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارند غیر از اینها هیچ شخصی اعم از خویشان پدری یا مادری نمی توانند در این مورد ادعایی داشته باشند.

حضانت و نگهداری طفل تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از هفت سالگی با پدر می باشد مگر اینکه در نگهداری طفل اختلاف حاصل شود که در این صورت حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

لازم به ذکر است قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص حضانت طفل و مقررات آن از حیث حق تقدم صلاحیت والدین نسبت به حضانت ابهامات و تقدیرهای مختلفی وجود داشت که قانون اخیرالذکر به اختلافات و ابهامات پایان بخشید. مسئله قابل اختلافی که فی مابین حقوقدانان مطرح است صلاحیت مادر در حضانت طفل بعد از ازدواج می باشد که برخی ازدواج مادر را برابر با عدم صلاحیت وی می دانند و برخی ازدواج مادر را در صورتی که دادگاه خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد موکول می کنند که غالبا نظر اخیر در رویه قضایی جنبه اجرایی پیدا کرده است ۶۶ برابر ماده ۱۱۷۰ ق.م .

وکیل حضانت | سن حضانت | قانون حضانت

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت مادر زابل و چنین حتی به پدر اعطا خواهد گردید. ولی با توجه به مقنن ۱۳۹۱ (مستنبط از مواد ۴۱ و ۴۵ قانون جدید حمایت خانواده) اگر دادگاه تشخیص دهد مادر، با اینکه شوهر دیگری اختیار کرده، برای نگهداری کودک مناسب تر از پدر است، حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهند داد ۶۷ملاقات طفل تیز برابر ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق والدینی که حضانت طفل را عهده دار تریست می باشد.

ملاقات طفل هر چند که مطابق قانون مدنی و سایر قوانین برای ابوین شناخته شده است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری تیز نباید از این حق محروم کردند و حتی در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد، می تواند در این زمینه رای مقتضی صادر کند۶۸. البته مقنن ۹۱ تلویحا حق ملاقات را به غیر از والدین طفل به اشخاص ذی نفع تسری داده است که منطوق ماده ۴۱ قج ح خ موید امر می باشد.

سن حضانت

١- قواعد و مواد مرتبط با حضانت و ملاقات طفل مواد ۱۹۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد ۴۰ الی ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.

۲- حضانت و ملاقات طفل هر دو از آثار تسب مشروع می باشد.

٣- حضانت هم حق و همهم تکلیف ابوین است.

۴- علاوه بر مقررات داخلی در اسناد بین المللی از جمله پیمان نامه حقوق کودک تاکید زیادی بر نقش خانواده در رشد کودک شده است.

۵- حضانت و نگهداری طفل وقتی موضوعیت پیدا می کند که والدین جدا از هم زندگی می کنند یا حداقل تصمیم بر جدایی دارند که در این صورت حق تقدم تا سن هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است۔

۶- بعد از هفت سالگی حضانت طفل الزاما با پدر نیست بلکه در صورتی که پدر شایستگی و صلاحیت نگهداری را داشته باشد از حق حضانت برخوردار می باشد در غیر این صورت حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با دادگاه خانواده خواهد بود.

۷- اگر مادر در مدتی که قبل از هفت سالگی) حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود حق حضانت وی زایل و پدر صلاحیت حضانت را دارا خواهد شد هرچند ماده ۱۱۷۰ ق.م جنون پدر را مقرر نداشته ولی ملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است، لذا می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر اعطا می شود. اما اگر مادر در چنین وضعیتی (قبل از هفت سالگی) شوهر کند موضوع حالت تسبی پیدا می کند بدین توضیح که هرچند برابر ماده ۱۱۷۰ ق.م شوهر کردن مادر موجب سلب صلاحیت وی است ولی اگر دادگاه خانواده تشخیص دهد که مادر با اینکه شوهر کرده، برای نگهداری طفل مناسب تر از پدر است حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهد داد.

َ

۸- هرگاه بر اثر ازدواج مادر، حضانت طفل به پدر واگذار شود و پس از مدتی ازدواج مادر منحل گردد حق مادر (قبل از هفت سالگی) بر حضانت باز خواهد یافت. همچنانکه بهبود یافتن مجنون نیز موجب برقراری حق حضانت بر مادر می گردد.

۹- سلب حضانت از دارنده اولویت حضانت طفل مطابق ماده ۱۱۷۳ ق.م پیش بینی شده است.

۱۰- مصادیق بسلب حضانت در قانون مدنی (ماده ۱۱۷۳ق. م) جنیه حصری ندارد و ممکن است دادگاه خانواده موارد دیگری را مشمول عدم صلاحیت دارنده ی حضانت بداند

۱۱- تعیین شخص ناظر وفق ماده ۴۱ ق.جح بخیر مسئول حضانت در قانون ایران قاعده ای جدید و سودمند است.

۱۲- آوردن عنوان « رعایت مصلحت طفل » در تمامی تصمیمات دادگاه خانواده در مواد ۴۱ و ۴۵ ق ج ح خ بیانگر اهمیت مصلحت رشد و حضانت طفل بوده که مقنن قائل شده و در حقیقت آن را محور کلیه ی تصمیمات راجع به طفل دانسته است.

وکیل حضانت

وکیل حضانت با توجه به اطلاعاتی که دارد می تواند به شما در گرفتن حضانت فرزند کمک کند و اگر مدرکی مبنی بر عدم حضانت داشته باشید کار بسیار راحت است. ما در وکیل حضانت دارای چندین وکیل با تجربه و حرفه ای هستیم که می توانید به صورت رایگان سوال خود را بپرسید. جهت مشاوره حقوقی با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

آیا حضانت قبل از طلاق با مادر است؟

در مورد حضانت فرزند در صورتی که توافقی بین طرفین انجام نگرفته باشد در دادگاهی که به منظور صدور حکم طلاق برگزار می شود در مورد حضانت طفل نیز تصمیم اتخاذ می گردد. و تا ۷ سالگی حضانت فرزند با مادر است. و هیچ یک از طرفینی که حق حضانت را دارند نمی توانند دیگری را از ملاقات با فرزند محروم نمایند و این کار جرم محسوب می شود.

وکیل حضانت متخصص

پروند های خانواده از حساسیت بسیاری برخوردار هستند آثار و نتایج آنها نه تنها بر روی طرفین دعوی بلکه بر روی سایر اعضای خانواده از جمله فرزندان نیز تاثیر می گذارد.

یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس در حقوقی خانواده مسئله حضانت فرزندان است ، وقتی زن وشوهر تصمیم بر جدایی می گیرند در صورتی که فرزندی داشته باشند پیش از هر اقدامی برای طلق، باید درباره بزرگ شدن و تربیت فرزنداشان فکر کنند و با هم به توافق برسند در اینجا مسئله حضانت پیش می آید.

مراجعه به وکیل  برای کسب اطلاعات مفید و سودمند یک ضرورت انکار ناپذیر در مسئله حضانت می باشد.

وکیل حضانت کسی است که باتوجه به سابق طولانی فعالیت در زمینه پرونده های خانواده به خصوص حضانت می تواند بهترین و کاربردی ترین راه را برای پیگیری پرونده حضانت به شما ارائه دهد.

گروه حقوقی ما  از بهترین و مجرب ترین و دل سوزترین وکیل حضانت تهران برای پیگیری پرونده های شما استفاده می کند؛

حضانت را در لغت به معنای محافظت و تربیت و پرورش بیان کرده اند در حقوق نیز حضانت به معنای تربیت و بزرگ کردن طفل می باشد.

مسئله حضانت از حساس ترین مسائل در حقوق خانواده است که می تواند در آینده و زندگی فردای فرزند شما تاثیر گذاز باشد.

پذیرفتن حضانت یک وظیفه و تکلیف است

یکی از مسائلی که زمینه سؤاستفاده را برای برخی فراهم آورده است ، حق یا تکلیف بودن حضانت است، چنانچه حضانت را حق ابوین بدانیم این فرصت را برای پدر و مادر ایجاد می کند تا به راحتی حق حضانت خود را سلب کنند و دیگر وظیفه ای نسبت به تربیت ونگهداری از طفل نداشته باشند، این امر مغایربا قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس می باشد، قانون مجازات اسلامی فردی را که حضانت طفل به وی سپرده شده ولی او از حضانت طفل امتناع ورزد و تکالیف و وظایف خود را نسبت به نگهداری و تربیت طفل به نحو احسن انجام ندهد مجرم شناحته ومجازات کیفری برای آن در نظر گرفته است .

بنابراین با توجه به شرع و قانون جمهوری اسلامی ایران حضانت یک تکلیف است که پدر و مادر نسبت به کودک خود دارند و نمی توانند حضانت را سلب کنند در صورت امتناع از پذیرفتن حضانت و عدم انجام وظایف خود در قبال کودک ضمن سلب حضانت به مجازات کیفری جزای نقدی در جه ۸ محکوم خواهد شد.

اولویت بندی و مراتب حضانت از طفل

مطابق قانون دردرجه اول حضانت از طفل حق و وظیفه پدر و مادر است اما اگر روزی پدر یا مادر طفل فوت کند یا به هر دلیلی صلاحیت لازم برای حضانت را از دست بدهد، جد پدری طفل حضانت و مسئولیت نگهداری از طفل را باید بر عهده بگیرد، چنانچه جد پدری طفل هم فوت شود یا صلاحیت لازم برای حضانت را از دست بدهد نوبت به وصی منصوب از جانب پدر ومادر برای حضانت طفل می رسد.

شرایط لازم برای اخذ حضانت فرزند در مشاوره حقوقی حضانت به شکل مفصل بیان شده است که می توانید برای مطالعه ، به مشاوره حقوقی حضانت مراجعه کنید.

شرایط حضانت

برای اخذ حضانت طفل ابتداعاً باید به وکیل حضانت مراجعه کنید تا از شرایط و صلاحیت های لازم برای اخذ حضانت مطلع شوید. اطلاعات بیشتر در مشاوره حقوقی حضانت و سلب حضانت در وب سایت عدل جویان

صلاحت اخلاقی

از اصلی ترین و مهمترین شرایط لازم برای اخذ حضانت داشتن صحت اخلاقی و عدم سؤمعاشرت و نداشتن سابقه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکی و هر نوع مواد مخدر دیگر و عدم اشتغال فرد به شغل های خلاف قانون مانند خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق اسحله…

عاقل بودن

بدیهی است فردی که مجنون یا دیوانه باشد اعم از مجنون ادواری یا دائمی نمی تواند حضانت طفل را برعهده بگیرد

توانایی کافی برای حضانت طفل

فردی که حضانت طفل را برعهده داشته باشد باید از توان و حوصله وصبر بالایی برخوردار باشد و همچنین وقت کافی برای گذراندن با کودک داشته باشد ضمن آنکه فرد متقاضی حضانت طفل باید قدرت وتوان مالی برای حضانت طفل را داشته باشد و باید یک منزل مناسب برای حضانت از طفل داشته باشد،بنابراین داشتن قدرت و توان مالی و صبرو حوصله بسیار از لزومات اخذ حضانت طفل می باشد.

بلوغ

فردی که می خواهد حضانت طفل را برعهده بگیرد خود می بایست به سن بلوغ رسیده باشد این از بدیهیات شرایط حضانت طفل می باشد.

سلامت جسمانی

فردی که حضانت طفل به وی واگذار می گردد باید از سلامت جسمانی برخوردارباشد و نباید به مریضی های صعب العلاج مسری که امکان سرایت به طفل وجود دارد دچار شود در غیر این صورت حضانت طفل از وی سلب خواهد شد زیرا برای سلامتی کودک خطرناک است

مجرد ماندن مادر طفل

حضانت مادر بعد از طلاق و جدایی تا زمانی پابرجاست که این زن با مرد دیگری ازدواج نکند چنانچه مادر طفل بعد از جدایی، در حالی که حضانت طفل را برعهده دارد، با مرد دیگری ازدواج نماید حضانت وی سلب خواهد شد در چنین حالتی وکیل  متخصص  با تسلط کامل بر روند رسیدگی و نحوه تنظیم و ثبت دادخواست می تواند حضانت طفل را از ایشان پس بگیرد.

حضانت طفل ضمن عقد ازدواج

مراجعه به وکیل خانواده وکسب اطلاعات لازم در خصوص حضانت ضرورتی انکارناپذیر است. نکته جالب در مسئله حضانت آن است که طرفین نکاح می توانند در ضمن سند نکاح بیان نماید که حضانت طفل بعد از وقوع طلاق با چه کسی باشد.

هزینه های حضانت طفل

هزینه های حضانت طفل با پدر است اما ممکن است در ضمن سند نکاح توافقی بر خلاف آنچه در قانون گفته شده انجام گیرد، بنابراین در بعضی از مواقع می توان توافقی برخلاف قانون هم انجام داد ؛ به طور نمونه ممکن است طرفین نکاح در ضمن سند نکاح یا در عقد خارج لازم توافق نمایند که هزینه های مربوط به حضانت طفل با مادر باشد.

حضانت طفل و خروج از کشور

فردی که حضانت طفل را برعهده دارد به هیچ وجه نمی تواند طفل را از کشور خارج کند مگر با اذن واجازه دادگاه ، بنابراین حتی درصورتی که ضرورتی برای خروج فرزند از کشور باشد مانند درمان بیماری یا … باید توسط فرد متخصص  از دادگاه درخواست خروج از کشور طفل را نمایند در صورت تایید دادگاه ، قاضی ضمانت لازم را برای بازگرداندن طفل تحت حضانت اخذ می کند.

بهترین وکیل متخصص حضانت

همه طرفین دعوای خانوادگی در پی آن هستند تا با گرفتن بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشکل و دعوای خانوادگی خود را در سریع ترین زمان ممکن حل کنند و پرونده خانواده خود را به سرانجام برسانند.

گروه حقوقی ما با در نظر گرفتن آسیب های طولانی شدن پرونده حضانت ، بهترین وکیل حضانت تهران را برای پیگیری پرونده خانوادگی شما به خدمت گرفته است.

 

حضانت فرزندان دختر ۷ و ۱۲ ساله با چه کسی است؟

حق حضانت را هیچ یک از والدین نمیتواند از دیگری سلب کند و حضانت دختر ۷ ساله تا ۹ سالگی با پدر میباشد.

گرفتن حضانت زوج از خارج کشور

با سلام. بنده بعد از مدتی جدایی بدون طلاق و پرداخت مهریه خانمم خارج کشور زندگی میکنم .اگر همسرم برای طلاق غیابی اقدام کند آیا میتوانم توسط وکیل حضانت فرزندم را در ۷ سالگی بدون پرداخت مهریه بگیرم ؟ اگر جواب منفی است آیا از طریق پدرم یا هر راه دیگری میتوانم پسرم را به خارج منتقل کنم؟ بله در صورتیکه فرزند ۷ سال تمام باشد میتوانید برای گرفتن حضانت فرزند و بردن ایشان به خارج از کشور اقدام نمائید.

وکیل درجه ۱ تهران ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ : سید سجاد میرکاظمی – متخصص  حقوق داوری و. جرایم اقتصادی ملکی خانواده.۲۲۲۱۱

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)