حقوقیمقاله های حقوقیوکیل حقوقی

پولشویی

پولشویی

پولشویی از جرایم سازمان یافته ای می باشدکه امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است وموانع زیادی را در مسیرتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان ایجادنموده است.در دهه های اخیر، جهانی شدن به همراه رشد اقتصادهای بین المللی، محرکی برای فعالیتهای غیرقانونی بوده است.فعالیتهای مجرمانه مانند تجارت مواد مخدر، تجارت انسان،فحشا، قاچاق مهاجران، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت اسلحه گرم و قاچاق کالاسودهای کلانی را خلق کرده وافزایش تقاضا برای پولشویی را به دنبال داشته است.اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سودمندی مجرمین است وشامل پیشگیری ازبکارگیری مجددعواید حاصل ازفعالیتهای مجرمانه میباشد.

وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده +۶+۶۵۵۶۵۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳gjkj

با وجود عمر کوتاه چنین پدیدهای اقدامات مهمی از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه صورت گرفته است.در پرتو چنین اقداماتی، دولتها نیز در حقوق داخلی خویش قوانینی را برای مبارزه با پولشویی وضع نموده اند، هر چند اجرای این قوانین، مستلزم یکسری محدودیتها برای دولتهامیباشد اما باید به این مسئله توجه
داشت که مقابله جدی و مؤثربا پولشویی به هماهنگی و همکاری مشترک دولتها بستگی دارد و ناهماهنگی برخی از اعضای جامعه جهانی منجر به ناکامی اقدامات و تدابیر ضد پولشویی در سطوح مختلف ملی و بین المللی میگردد.در این راستا جامعه جهانی برای نیل به مقصودو قراردادنباقیمانده کشورها در مسیر مبارزه با پولشویی از اهرمهای خاصی همچون تهدیدات اقتصادی و…استفاده مینماید.
پولشویی چیست؟
پولشویی فرایندپیچیده ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی های غیرقانونی عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد میکند که پولی را که خرج میکنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی بدست آمده است.در این فرآیند پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع در مبادلات به گردش درمیآید و ظاهرا”تمیز و شسته شده و پس از خروج از چرخه، قانونی و تمیز جلوه مینماید.به  عبارتی دیگرپولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که درطی انجام آن، عوایدودرآمدهای ناشی ازاعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابدوپولهای  کثیف ناشی ازاعمال خلاف،به پولهای تمیزتبدیل گردیده و وارد چرخه اقتصاد میگردد.
جرمی است،مالی که ازیک سوسبب فسادنهادهای مالی وتحمیل شرایط غیرمنصفانه به فعالان اقتصادی شده وازسوی دیگرموجب خدشه دارشدن ثباتبازارهایمالی میگردد.

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)